Aanvragen coronasubsidie voor maatschappelijke partners

16 februari 2021
Meer over Aanvragen coronasubsidie voor Maatschappelijke partners

Maatschappelijke partners, zoals onder andere culturele instellingen en dorpshuizen, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen voor extra gemaakte kosten en voor gemiste inkomsten door de coronamaatregelen. Maatschappelijke partners die in de financiƫle problemen komen door de coronapandemie kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen over het jaar 2020. De subsidieregeling is bedoeld voor maatschappelijke partners die op 31 december 2020 gevestigd waren in de gemeente Oisterwijk.

De gemeente Oisterwijk wil er zo voor zorgen dat de voorzieningen in de gemeente Oisterwijk in stand blijven. Het college wil euro 275.000 van de compensatiegelden corona inzetten, die de gemeente ontvangt van het rijk. Het is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de raad op 18 maart 2021.

Hoogte subsidie

Bij de beoordeling van de aanvragen nemen we ook mee of er al compensatie is geweest vanuit bijvoorbeeld het Rijk en of er ook voordelen zijn geweest door corona bij onze partners. De maximale aanvraag per aanvrager bedraagt euro 75.000.

Aanvragen

Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf dinsdag 16 februari 2021 tot 1 april 2021 via het subsidieportaal van de gemeente Oisterwijk via onze webpagina over het subsidieportaal.