Aanpassingen rotondes Moergestelseweg voor een betere verkeersveiligheid

22 november 2019
Meer over Aanpassingen rotondes Moergestelseweg

De gemeente Oisterwijk gaat enkele verkeerstechnische aanpassingen doen aan de dubbele rotonde aan de Moergestelseweg. Met die aanpassingen willen we het overzicht op de rotondes verbeteren, zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, verlagen van de snelheid en verbeteren van de verkeersveiligheid.

Wat gaat er precies veranderen?

We voeren de volgende verbeteringen door:

  • De fietspaden worden zodanig aangepast dat deze aan alle zijden in 2 richtingen gebruikt kunnen worden.
  • We leggen verkeersplateau’s aan bij de fietsoversteken ter hoogte van de Tilburgseweg en Mgr. Verhoevenlaan.
  • We maken de aansluiting van de fietsroute vanuit de Mgr. Verhoevenlaan op de oversteek van de rijbaan van de Moergestelseweg overzichtelijker. Hiermee worden overstekende fietsers beter zichtbaar voor afslaand gemotoriseerde verkeer.
  • Aanleg van zogenoemde ‘bochtverkleiningen’ in de rijbaan bij de Mgr. Verhoevenlaan en Pastoor van Beugenstraat. Deze vlakken bestaan uit een andere verharding, waar men wel overheen kan rijden. De vlakken zorgen dat de snelheid van het verkeer afneemt.
  • Aanleg van middengeleiders op de plaatsen waar de fietspaden op de rotondes aansluiten, waarmee onjuist oversteken van de Moergestelseweg wordt voorkomen.

Planning werkzaamheden

Het was de bedoeling om de werkzaamheden nog in 2019 uit te voeren. Na overleg met diverse gebruikers van de weg zoals hulpdiensten en de buslijndienst van Arriva, is besloten om de werkzaamheden niet in de komende winterperiode uit te voeren. De werkzaamheden vinden nu in het voorjaar van 2020 plaats. Zodra de exacte datum en de nodige verkeersmaatregelen bekend zijn, informeren we u daarover via de Nieuwsklok. Omwonenden ontvangen een brief. De werkzaamheden zullen 3 tot 4 weken duren.

Blijf op de hoogte van wegwerkzaamheden in de gemeente via www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

bron foto: Slagboom en Peeters