19 november bijeenkomst over ‘Wonen’ in Oisterwijk

09 november 2018
19 november bijeenkomst over wonen in Oisterwijk

Er is in Oisterwijk en in de regio Hart van Brabant veel vraag naar woningen en woningbouw. Daarnaast kampen gemeenten in de regio Hart van Brabant met vraagstukken over onder andere doorstroom, langer zelfstandig wonen van ouderen en scheefwonen.

Om goed in kaart te brengen waar behoefte aan is in onze regio en hoe de woningmarkt functioneert, zijn 2 onderzoeken uitgevoerd:

  • Het Regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek
  • Onderzoek huurvoorraad woningcorporaties

Benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken en wat dat betekent voor de gemeente Oisterwijk? Wij vertellen u hier graag meer over! We nodigen u van harte uit voor onze bijeenkomst over het thema ‘Wonen’ op 19 november om 19.30u in het Raadhuis.

Programma

Het programma is als volgt:

19:30    Welkom door wethouder Smit

19:35    Positionering van de onderzoeken door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)

19:40    Toelichting regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek 2018 door dhr. Hagen (Spring Co)

20:40    Toelichting onderzoek huurvoorraad woningcorporaties 2018 door dhr. Nieuwenhuis (Companen)

21:40    Vervolgproces door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)

22:00    Afsluiting door wethouder Smit