Controleactie handel en productie van drugs in buitengebied Moergestel

31 januari 2017

De gemeente Oisterwijk treedt hard op tegen drugshandel en de productie van hennep en synthetische drugs. Op dinsdag 31 januari vond een integrale controle plaats in het buitengebied van Moergestel. Aanleiding is een opsomming van verschillende drugsgerelateerde strafbare feiten die de afgelopen jaren hier plaatsvonden. Deze zijn vandaag niet aangetroffen.

Deze controle op bedrijfspanden en woningen in het buitengebied van Moergestel is onderdeel van een integrale aanpak van drugshandel en de productie van hennep en synthetische drugs. De gemeente pakt dit soort criminele activiteiten hard aan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de politie, de belastingdienst en Openbaar Ministerie. Ook buurtbewoners wordt gevraagd alert te zijn op signalen die mogelijk wijzen op de productie van (synthetische) drugs.

De bewoners van het buitengebied Moergestel reageerden vandaag positief op de controleactie. De afgelopen jaren zijn hier in een relatief korte tijd hennepkwekerijen, een synthetisch drugslaboratorium en verschillende drugsafvaldumpingen aangetroffen. Deze zijn vandaag tijdens de controleactie niet gevonden. Bewoners zijn blij met de aandacht die er hiervoor is bij de gemeente en politie.  

Overlast en gevaar voor omgeving

De productie en handel van drugs zorgen voor overlast en maken buurten onveilig. Jaarlijks ontstaan er branden in woningen en bedrijfspanden door kortsluiting en oververhitting in een hennepkwekerij of drugslaboratorium. Ook bezorgen ze de omgeving overlast door lekkages, schimmelvorming, stank en stroomstoringen. Bovendien zit er vaak een crimineel netwerk achter. Hennepkwekerijen, productie van synthetische drugs en drugshandel tasten het leefklimaat aan en er ontstaat spanning bij buurtbewoners die overlast ondervinden.