Nieuws

Raad stemt in met bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk

23 februari 2018

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2 belangrijke besluiten genomen voor de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk; het aanpassen van het bestemmingsplan den Donk en...

Veilige fietsroute tussen Haghorst en Moergestel

22 februari 2018

Dit voorjaar start de gemeente Oisterwijk met de aanleg van het fietspad tussen Haghorst en Moergestel. Hiermee krijgen scholieren en toeristische fietsers een veilige en...

Hoe wilt u wonen? Geef uw mening!

13 februari 2018

De gemeente Oisterwijk wil graag de woningmarkt zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van onze inwoners. Om te weten wat deze wensen zijn, is bureau SpringCo uit...

Gemeente levert grond voor sociale woningen op KVL

06 februari 2018

KVL is volop in ontwikkeling en een gewilde plek in Oisterwijk om te wonen. In het totale woningplan zijn ook sociale huurwoningen opgenomen. Leystromen gaat deze woningen...

College wil huurwoningen bouwen op locatie basisschool de Wingerd

01 februari 2018

Het gebouw aan de Langvennen-zuid is al 5 jaar niet meer in gebruik als school. Nadat het gebouw ‘De Wingerd’ leeg kwam te staan, is het gebouw in gebruik gegeven aan een...

College positief over plannen woonproject locatie D’n Tob

25 januari 2018

Het college heeft op 23 januari besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op de locatie D’n Tob in Moergestel een woonvoorziening te ontwikkelen voor...

Verkeer en parkeren KVL-terrein en Almystraat

25 januari 2018

De afgelopen jaren is de oude KVL-Leerfabriek ontwikkeld naar een woon –en werkgebied. Ook de komende jaren wordt er nog volop gebouwd en komen er nieuwe straten en parkeervakken...

Daling aantal woninginbraken in Oisterwijk

22 januari 2018

Door een gezamenlijk inzet van gemeente, politie én inwoners is het aantal woninginbraken in de gemeente Oisterwijk in 2 jaar flink gedaald. Het aantal inbraken in Oisterwijk en...

Vroeg signaleren schulden helpt erger voorkomen

12 januari 2018

Gemeenten en Leystromen ondertekenen intentieverklaring

College biedt raad voorstel aan voor bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk

04 januari 2018

Op 4 januari heeft het college 2 belangrijke raadsvoorstellen vastgesteld die de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk mogelijk maken. De raad behandelt deze voorstellen...

Afspraken over aanpak bij problemen spoorwegovergangen onder de loep

21 december 2017

Burgemeester Hans Janssen heeft vandaag overleg gehad met ProRail over de dichte spoorbomen in Oisterwijk afgelopen dinsdag 19 december. De spoorwegovergangen in Oisterwijk...

De afvalkalender in 2018

19 december 2017

In de afvalstoffendienst app ziet u al wanneer uw afval in 2018 wordt opgehaald. Maakt u geen gebruik van de app? Geen probleem. Op onze webpagina over de afvalkalender kunt u de...

10 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Oisterwijk: u bent van harte welkom!

11 december 2017

Graag nodigen wij inwoners, ondernemers en verenigingen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom uit voor onze Nieuwjaarsontmoeting in cultuurcentrum Tiliander om te proosten op het...

Gemeente betaalt meer mee aan collectieve zorgverzekering

11 december 2017

Heeft u een collectieve zorgverzekering via de gemeente of wilt u die aanvragen voor 2018? Goed nieuws, de bijdrage van de gemeente gaat omhoog van €30,- naar €35,- per verzekerde...

Gemeente Oisterwijk nodigt ondernemers uit in Wintervillage

05 december 2017

De gemeente Oisterwijk nodigt haar ondernemers en ondernemersverenigingen uit voor een feestelijke avond in Wintervillage Oisterwijk. In de sfeervolle setting van de ijsbaan...

Herinneringsbrieven voor betalen hondenbelasting te vroeg verstuurd

04 december 2017

Afgelopen week zijn door een fout in het proces aan een aantal hondenbezitters in onze gemeente herinneringen gestuurd voor het betalen van de hondenbelasting. Hierin wordt u...

Brand in huis… Maak het mee!

28 november 2017

Wil jij weten hoe het écht is om brand in huis te hebben? Maak het mee in de Pop-up store aan het Lindeplein. Met behulp van virtual reality zie, voel, proef en ruik je wat er...

Een veilige buurt met WhatsApp

09 november 2017

Buurtbewoners gebruiken steeds vaker WhatsApp om elkaar op de hoogte te brengen van verdachte situaties in de buurt. In onze gemeente zijn er al meer dan 60 groepen. Is er een...

Visie op geluidsschermen langs het spoor

02 november 2017

ProRail wil in de toekomst geluidsschermen plaatsen langs het spoor in Oisterwijk. Doel is minder geluidsoverlast van langskomende treinen voor inwoners die dichtbij het spoor...

Geheimhouding persoonsgegevens

26 oktober 2017

Zonder uw schriftelijke toestemming geeft de gemeente uw adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of...

Minder regels kappen boom

19 oktober 2017

De gemeente wil de regels rondom het kappen van bomen simpeler maken. Nu vraagt u nog een vergunning aan voor iedere boom die u wilt kappen. Straks is dat alleen nog nodig voor...

Afvalwijzer app gaat weg - Afvalstoffendienst app blijft

19 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 vervalt de app ‘Afvalwijzer’.  Alle informatie over afval en het legen van de containers staat voortaan alleen in de Afvalstoffendienst app. De...

Oisterwijk presenteert meerjarig sluitende begroting met ambitie en ondernemerszin

11 oktober 2017

Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van dinsdag 3 oktober de concept begroting 2018 vastgesteld. Deze begroting zal voor een groot deel worden uitgevoerd door het...

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk organiseren belastingen samen

02 oktober 2017

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) hebben gezamenlijk een contract afgesloten met Tog Nederland voor de gemeentelijke belastingen waaronder ook de onroerende...

Gemeente plaatst weer bladkorven

28 september 2017

Vanaf 23 oktober plaatst de gemeente de bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven worden neergezet op plekken waar veel bladoverlast is.  In het centrum van Oisterwijk en in...

Oisterwijk steunt Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba

15 september 2017

De eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn zwaar getroffen door de orkaan Irma.Daarom heeft het college van Oisterwijk besloten om de eilanden financieel te ondersteunen...

De gemeente snoeit

07 september 2017

Vanaf 11 september snoeit de gemeente dood hout uit de bomen op De Lind en Dorpsstraat. Daarnaast start de gemeente met het kappen van dode essen langs de Akkerweg in Moergestel en...

Tijdelijk cameratoezicht deel Pannenschuurlaan

07 september 2017

Op dinsdag 29 augustus is de gemeente Oisterwijk een proef gestart met tijdelijk cameratoezicht in een gedeelte van de Pannenschuurlaan. Dit naar aanleiding van klachten begin juli...

Kastanje bevrijdingsmonument wordt gekapt

06 september 2017

Bij het Bevrijdingsmonument aan de Gemullehoekenweg staat een prachtige tamme kastanje. Jammer genoeg is deze boom dood en uit bomenonderzoek blijkt dat het hout van de stam erg...

Huis-aan-huis controle hondenbelasting

28 augustus 2017

De komende weken stuurt de gemeente controleurs van de hondenbelasting op pad. De controle is nodig omdat niet iedere hondenbezitter zijn of haar hond heeft aangemeld. Dit is...

Bekijk uw WOZ-waarde online

21 augustus 2017

Ieder jaar bepaalt de gemeente de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van een woning is openbaar. Via wozwaardeloket.nl ziet u de...

Plakkerige aanslag door bladluis

27 juli 2017

Heeft u dat ook weleens? Een plakkerige aanslag op uw auto of andere spullen die u onder een linde- of eikenboom heeft gezet? Dit komt door bladluis.Bladluis is vooral actief in de...

Resultaten burgerpanel over afvalinzameling

20 juli 2017

In juni vroeg de gemeente Oisterwijk de leden van het Burgerpanel naar hun ervaringen met afvalinzameling in de gemeente. Het onderzoek laat zien dat er behoefte is aan meer...

College van Oisterwijk ontvangt brochure 'Toekomst gemeente Haaren'

03 juli 2017

Het college van Oisterwijk heeft met belangstelling kennis genomen van de brochure die de gemeente Haaren heeft laten opstellen om Haaren te vergelijken met de 5 buurgemeenten....

Verkeersonderzoek Oisterwijk

19 juni 2017

Op 20 juni en 22 juni voert DTV Consultants een verkeersonderzoek uit in Oisterwijk. Het gaat om de verkeersveiligheid en knelpunten: dubbele rotonde op de Moergestelseweg, het...

Grip op uw geld

14 juni 2017

Aan het einde van maand altijd een beetje geld tekort? Of stapelen de rekeningen zich steeds verder op? Krijg grip op uw geld! Via de website oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl leert...

Kunst nieuwe voetgangerstunnel: wat is uw favoriet?

08 juni 2017

Het station van Oisterwijk wordt vernieuwd. In de herfstvakantie van 2017 wordt een voetgangerstunnel onder het spoor doorgeschoven. Hierin komt een kunstwerk waarmee we de...

Geluidshinder Intents Festival

29 mei 2017

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over geluidsklachten met betrekking tot Intents Festival meldt de gemeente Oisterwijk dat er afgelopen weekend 93 klachten zijn...

Jaarrekening 2016: een stevig fundament voor de toekomst

23 mei 2017

Het college van Oisterwijk stelt de gemeenteraad voor om de jaarrekening 2016 vast te stellen. De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 3.141.000,-. De...

Vernieuwing station Oisterwijk van start

04 mei 2017

Er zijn flink wat voorbereidingen aan vooraf gegaan, maar nu is het zover. Met het onthullen van een bouwbord hebben Regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail en wethouder Sjef...

2 Lintjes uitgereikt in de gemeente Oisterwijk

26 april 2017

Op woensdagochtend 26 april was de jaarlijkse Lintjesregen. Tijdens deze ochtend zijn 2 inwoners van de gemeente Oisterwijk verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester...

Perspectiefnota 2018-2021: “Oisterwijk kijkt vooruit!”

11 april 2017

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft de Perspectiefnota 2018-2021 vastgesteld. Het college is trots dat het bijna alle ambities uit het coalitieakkoord heeft opgepakt en in...

Oisterwijk Herdenkt - 4 mei 2017 Dodenherdenking

30 maart 2017

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.Voor iedereen die, op...

Uitnodiging: alle gedecoreerden in de gemeente

30 maart 2017

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding samen een toost uitbrengen...

Beëindiging camping de Reebok

30 maart 2017

De gemeente Oisterwijk, Recreatiepark De Reebok B.V. en natuurmonumenten hebben een overeenkomst getekend om te komen tot beëindiging van Camping de Reebok aan de Duinenweg in...

Dat verdient een Lintje!

23 februari 2017

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.Op...

Proef met cameratoezicht in Oisterwijk

31 januari 2017

Burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk heeft besloten een proef te starten met cameratoezicht in Oisterwijk. De proef is bedoeld om te onderzoeken of een structurele...

Werkzaamheden Almystraat tot zomer 2017

24 januari 2017

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het oude KVL-fabrieksterrein te ontwikkelen naar een nieuwe buurt om te wonen, werken en recreëren. Daarvoor wordt niet alleen op het...

Rechtdoor voor een veiliger spoor

13 december 2016

De gemeente wil de spoorwegovergang Heusdensebaan veiliger maken en de verkeersdoorstroming verbeteren. Een van de maatregelen is een verplichte rijrichting voor rechtdoor. Hiermee...

Geheimhouding persoonsgegevens

27 oktober 2016

Zonder uw schriftelijke toestemming geeft de gemeente uw adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of...

Oisterwijk lanceert nieuw logo citymarketing

26 oktober 2016

Op zondag 30 oktober heeft burgemeester Hans Janssen samen met enkele leden van het Platform  Toerisme Oisterwijk het nieuwe logo van Oisterwijk, Parel in ’t groen onthuld. De...

Programmabegroting 2017 Oisterwijk: realistisch realiseren

11 oktober 2016

Het college heeft in de vergadering van dinsdag 4 oktober de programma-begroting 2017 vastgesteld. Deze begroting biedt kansen om op een realistische manier ambities te realiseren...

Inrichtingskrediet gemeente Oisterwijk

27 mei 2016

Vandaag blijkt uit berichtgeving dat de hoogte van het inrichtingskrediet voor mensen die een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand per gemeente flink verschilt. De gemeente...

Dat verdient een Lintje in 2017

25 mei 2016

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders heeft gedaan of dat nog steeds doet? En vindt u dat diegene een blijk van waardering verdient? Dan kunt u voor...

Uitwerking plannen nieuw zwembad en sporthal op Den Donk

12 mei 2016

Eind april heeft het college ingestemd met het projectplan voor de realisatie van het nieuwe zwembad en de sporthal op sportpark Den Donk. Daarmee heeft Oisterwijk straks een...

Meld een jongere aan voor een kinderlintje

25 februari 2016

Kent u een jongere die een inspirerend voorbeeld is voor de inwoners van de gemeente en voor de jeugd in het bijzonder? Iemand die een buitengewone, onbaatzuchtige daad verricht...

Tunnel station Oisterwijk

08 januari 2016

Weet u het nog? Station Oisterwijk krijgt een tunnel en een ingang aan de noordzijde. Dat lieten we u in 2014 al weten, maar sindsdien is het stil. Tijd voor een update. In...