Nieuws

Geen aanvraag reisdocumenten 29 en 30 juli

26 juli 2021

Van donderdag 29 tot en met vrijdag 30 juli kun je bij ons tijdelijk geen paspoort en identiteitskaart aanvragen. De reden hiervoor is dat de Nederlandse identiteitskaart een nieuw…

Betrokkenen gebiedsontwikkeling Moergestel Noord tekenen intentieovereenkomst

22 juli 2021

Wij hebben samen met HarQ Vastgoed (camping De Bosfazant), Zusters van Liefde (o.a. klooster Nieuwenhof), Van Iersel Vastgoed Beheer BV en Van der Weegen Bouwontwikkeling plannen…

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

20 juli 2021

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je een paar keer per jaar een online vragenlijst voorgelegd over een…

Corona update 9 juli: snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen zomer

09 juli 2021

Op deze pagina verzamelen we informatie over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Update 9 juli 2021 Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn…

Volgende fase in aanleg fietspad Broekzijde

21 juni 2021

Je ziet het nog niet, maar op de achtergrond zetten we stappen om binnenkort dan toch echt het laatste stuk van het fietspad tussen Haghorst en Moergestel aan te leggen.  In juni…

Kermis update gemeente Oisterwijk

17 juni 2021

Nadat we vorige week het mooie nieuws konden melden dat de kermis Moergestel binnen de geldende maatregelen door kan gaan, hebben we ook het kermisterrein Oisterwijk opnieuw tegen…

College besluit tot principemedewerking aan 5 woningbouwinitiatieven

16 juni 2021

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie woningbouwprojecten heeft het college besloten dat 5 projecten principemedewerking krijgen voor hun plannen om woningen of…

Hoe kun je fijn wonen in onze gemeente? Praat jij mee?

14 juni 2021

Wie vinden moeilijk een huis in onze gemeente? Welke woningen zijn er nodig? Waaraan moet een fijne wijk voldoen? Hoe kunnen oudere inwoners prettig in hun eigen huis blijven wonen…

De jaarrekening 2020 van voormalige gemeente Haaren 

11 juni 2021

Het jaar 2020 stond voor de gemeente Haaren en de omliggende gemeenten in het teken van de herindeling van de gemeente Haaren en de voorbereidingen van een goede overdracht van de…

College Oisterwijk presenteert jaarrekening 2020

11 juni 2021

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin onze gemeente, net als de rest van de wereld, getroffen werd door de coronapandemie. Sinds eind februari 2020 hebben we te…

Aanpassing tarieven milieustraat Oisterwijk

11 juni 2021

In juli besluit de gemeenteraad over aanpassing van de tarieven voor de milieustraat. Het college stelt de raad voor om de tarieven aan te passen, om te zorgen dat de milieustraat…

Raad stemt in met Regionale Energie- en Klimaatstrategie

11 juni 2021

De gemeenteraad heeft ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie besparen en duurzaam opwekken. Hoe…

Erfgoedvisie 2021-2026

04 juni 2021

Onze gemeente heeft geschiedenis. En dat uit zich ook in de grote hoeveelheid monumenten die wij rijk zijn. Door de samenvoeging met Haaren zijn daar nog eens 50 monumenten bij…

Wat vind jij belangrijk voor ons buitengebied? Wij horen het graag!

03 juni 2021

Balans in het buitengebied Wij gaan aan de slag met een visie op het buitengebied. Daarin zoeken we balans tussen de belangrijkste functies: natuur, landbouw, toerisme en wonen.…

Tegemoetkoming Vaste Lasten geopend voor startende ondernemers

31 mei 2021

Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor steun bij het betalen van hun…

eHerkenning niveau 1? Vraag een nieuw veiligheidsniveau aan!

27 mei 2021

Log jij voor jouw organisatie of stichting weleens in met eHerkenning? Bijvoorbeeld om een subsidie of vergunning aan te vragen? Let dan op, want vanaf 1 juli log je in met een…

Wonen en zorg komen samen in Oisterwijk - Denk mee!

21 mei 2021

De woningmarkt staat in onze gemeente, net als in de rest van Nederland, onder druk. Veel mensen willen in Oisterwijk (blijven) wonen en hebben daarbij verschillende wensen en…

Denk mee over jouw gezondheid

06 mei 2021

Om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven, is voorkomen belangrijker dan genezen. Daarom gaan we in onze gemeente aan de slag met een lokaal Preventieakkoord. Daarbij richten…

Buurtgezinnen zoekt vraag- en steungezinnen

04 mei 2021

Ken jij Buurtgezinnen al? Dit is een organisatie die gezinnen helpt waarbij het even niet zo goed gaat. Dat doen zij door deze gezinnen te koppelen aan een ander gezin. Wij zijn…

Heemkundekring vindt tijdelijk onderkomen in oude gemeentehuis Haaren

28 april 2021

Vanwege de opzegging van de huur van het huidige heemcentrum aan de Spoorlaan was Heemkundekring De Kleine Meijerij al een tijdje op zoek naar een nieuw verenigingsonderkomen. Zij…

Handhavingsweek in gemeente Oisterwijk 

20 april 2021

Toezichthouders van de gemeente Oisterwijk gingen er de afgelopen week samen met de politie op uit tijdens de Bestuurlijke Handhavingsweek. De controles waren gericht op…

Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

14 april 2021

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in ons land. En nu de temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom gaan we preventief bestrijden. Als de…

Burgemeester Janssen voorgedragen voor herbenoeming

12 april 2021

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft op 12 april 2021 besloten om Hans Janssen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als…

Digitale excursies en informatiemarkt over huisvesting arbeidsmigranten

08 april 2021

De gemeente Oisterwijk is onlangs gestart met een proces om te komen tot huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Onderdeel van dat proces zijn twee digitale excursies en een…

Discussienota huisvesting arbeidsmigranten 29 april op agenda raad

08 april 2021

Inwoners leveren input in alle fasen van beleidsvorming Het college heeft de discussienota huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld en biedt deze aan de raad aan voor bespreking…

Coen Boode nieuwe gemeentesecretaris van Oisterwijk

24 februari 2021

Het college heeft de heer Coen Boode (43) benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur. Momenteel is hij secretaris van de gemeente Landerd. Daarvoor was hij secretaris van de…

Uitstel aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021

18 februari 2021

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving ontvang je het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen niet op 23 februari op de mat of in je digitale brievenbus bij MijnOverheid, maar…

Aanvragen coronasubsidie voor maatschappelijke partners

16 februari 2021

Maatschappelijke partners, zoals onder andere culturele instellingen en dorpshuizen, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen voor extra gemaakte kosten en voor gemiste inkomsten…

15 februari geen containers opgehaald, 20 februari inhaaldag

15 februari 2021

Het was op de ochtend van maandag 15 februari extreem glad. De collega's van de Afvalstoffendienst hebben een poging gedaan, maar door de gladheid is het niet gelukt om de route te…

Oud-gemeentesecretaris Ineke Depmann overleden

29 januari 2021

Aan het einde van de middag bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-gemeentesecretaris Ineke Depmann (66) is overleden. Ineke Depmann was vanaf 2008 tot afgelopen zomer…

Gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire? Neem contact op

20 januari 2021

Woon je in deze gemeente en ben je een gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire van de Belastingdienst? Dan kun je voor hulp en ondersteuning bij problemen bij ons terecht. …

Gunning Bosstraat 1 Moergestel naar Moeskops’ Bouwbedrijf B.V.

20 januari 2021

De inschrijftermijn voor de openbare aanbestedingsprocedure van de locatie Bosstraat 1 in Moergestel is verstreken. De voorlopige gunning gaat naar Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. uit…

Burgemeester Hans Janssen roept op: hou vol!

19 januari 2021

Beste inwoners en ondernemers van Oisterwijk, 2021 is nog maar een paar weken geleden begonnen met uiteraard de beste wensen voor iedereen. Maar ook met de lockdown, die in ieder…

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

11 januari 2021

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens…

Oud-wethouder Haaren Adrienne Verschuren geheel onverwachts overleden

04 januari 2021

Maandagavond 4 januari bereikte ons een zeer verdrietig bericht. Bij aanvang van de geplande raadsvergadering werd bekend dat mevrouw Adrienne Verschuren (61) geheel onverwachts is…

Coronacrisis: informatie voor ondernemers en ZZP'ers

04 januari 2021

Op deze pagina verzamelen we informatie voor ondernemers tijdens de coronacrisis.  Kijk voor een overzicht van alle maatregelen op onze webpagina…

Burgemeester Hans Janssen reageert op bestuursakkoord PGB, VVD en D66

30 december 2020

Burgemeester Hans Janssen heeft het bestuursakkoord 'Gezamenlijk perspectief over grenzen heen' van de partijen PGB, VVD en D66 ontvangen. Hieronder leest u zijn reactie op het…

Oisterwijk vraagt dit jaar geen precariobelasting aan horecaondernemers

23 december 2020

Al sinds maart bevinden we ons middenin de coronapandemie. Verschillende maatschappelijke organisaties en ondernemers ondervinden financiële gevolgen van de maatregelen tegen de…

Bericht burgemeesters Haaren en Oisterwijk

23 december 2020

Burgemeesters Yves de Boer en Hans Janssen schreven een gezamelijke boodschap voor alle inwoners van Heukelom, Moergestel, Haaren en Oisterwijk: Beste inwoners, Afgelopen weken…

Cameratoezicht Vennelaan, Scheibaan en Kievitsblekweg

21 december 2020

Afgelopen week zijn twee camera’s aan de Vennelaan en Scheibaan in gebruik genomen. In januari wordt een derde camera geplaatst aan de Kievitsblekweg. Burgemeester Hans Janssen…

Gemeente Oisterwijk sluit samenwerkingsovereenkomst af met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte

17 december 2020

De gemeente Oisterwijk wil een kwaliteitsimpuls realiseren in het buitengebied. Hiervoor ontvangt de gemeente € 2.500.000,- van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. In…

Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen

14 december 2020

Op 14 december ondertekenden wethouder Ten Brink, namens gemeente Oisterwijk, en de directeur-bestuurders van drie woningcorporaties en de voorzitters van twee huurdersverenigingen…

Gemeentelijke onderscheidingen tijdens laatste raadsvergadering

11 december 2020

Vanwege hun inzet voor de gemeente Oisterwijk onder andere als raadslid werden tjidens de laatste raadsvergadering van 10 december 2 gemeenteraadsleden gemeentelijk onderscheiden.…

Melding doorgeven? Doe het met Fixi!

07 december 2020

Zie je een loszittende stoeptegel, stuit je op een illegale storting, ontdek je een kapot speeltoestel of loop je tegen een ander probleem in de openbare ruimte aan? Meld het ons!…

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19: Ontheffing voor enkele regels mogelijk in uitzonderlijke gevallen

03 december 2020

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (hierna: Twm) is op 1 december in werking getreden. Doel van de wet is dat er een betere juridische basis komt voor de coronamaatregelen. De…

Hertelling afgerond: definitieve uitslag verkiezingen vastgesteld

22 november 2020

De volledige hertelling van alle stemmen, uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen van Oisterwijk op 18 november, is afgerond. Het besluit tot hertelling van de ruim 11.600…

Centraal stembureau besluit tot volledige hertelling

21 november 2020

Alle uitgebrachte stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 november in de gemeente Oisterwijk worden opnieuw geteld. Dat heeft het centraal stembureau besloten naar…

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen valt anders uit

19 november 2020

Na een telling op kandidaatniveau is donderdag gebleken dat het aantal stemmen, uitgebracht in een stembureau in Haaren, anders is dan in de gepresenteerde voorlopige uitslag. Dit…

Wie O’ wie verdient volgens jou een Oisterwijkse cadeaubon?

19 november 2020

Daar gaat ie weer: het coronavirus. We zijn er een beetje moe van, maar we moeten volhouden! En dat kunnen we alleen samen. We hebben ons in Oisterwijk al van de beste kant laten…

Waar kun je stemmen?

17 november 2020

Op je stempas staat het adres van het stembureau bij jou in de buurt. Je mag ook stemmen op een ander stembureau in de gemeente. Een lijst met alle stembureaus vind je op onze…

Wethouder Stefanie Vatta na verkiezingen niet beschikbaar als kandidaat-wethouder

16 november 2020

Met de beëindiging van de raadsperiode op 1 januari 2021 rondt wethouder Stefanie Vatta ook het wethouderschap in Oisterwijk af. Na de herindelingsverkiezingen van a.s. woensdag 18…

Haarenaren geraadpleegd over toekomst gemeentekantoor

11 november 2020

Tijdelijke verhuur gemeentekantoor Haaren Op 1 januari 2021 houdt de gemeente Haaren op te bestaan. Dat betekent dat het gemeentekantoor in Haaren leeg komt te staan. Het college…

Blijf op de hoogte over de gemeenteraadsverkiezingen

02 november 2020

Over 2 weken kiezen de inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren de nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk. Je kunt in onze gemeente op 7 partijen stemmen: Partij…

Nieuw pand voor Boerenbond en Lidl op het KVL-terrein

02 november 2020

Het ‘KVL-terrein oost’, voorheen ook wel Studiegebied KVL genoemd, is volop in ontwikkeling. We herontwikkelen het gebied in fasen. In de 1e fase verlegden we de Ambachtstraat en…

Cameratoezicht Oisterwijk en Moergestel effectief, inzet verlengd

27 oktober 2020

Sinds 2018 zet de gemeente op verschillende plekken in het centrum van Oisterwijk en Moergestel cameratoezicht in. Uit een recente evaluatie blijkt dat die inzet van toegevoegde…

Na de verkiezingen: een gemeenteraad met 23 leden

23 oktober 2020

Vanaf 1 januari bestaat onze gemeenteraad uit  23 leden. Dat zijn er 2 meer dan nu. Dit komt door de herindeling met Haaren. We krijgen er namelijk 6.000 inwoners bij. En dat…

Verplaatsing raadsvergadering over begroting 2021

22 oktober 2020

Burgemeester Hans Janssen in thuisquarantaine De raadsvergadering van 29 oktober met als belangrijkste agendapunt de begroting 2021 wordt verplaatst naar donderdag 5 november…

Binnenkort je stempas op de mat

21 oktober 2020

Uiterlijk 4 november vallen in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren de stempassen in de brievenbus. Deze hebben kiesgerechtigde inwoners nodig om op 18 november 2020 hun stem…

Verkiezingen Oisterwijk: op wie stem je

08 oktober 2020

Vrijdag 9 oktober was het dan zover: alle partijen en kandidaten die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november zijn bekendgemaakt! Tijdens een openbare zitting van…

Gemeente verkoopt voormalig clubgebouw RKSV Oisterwijk aan scouting

07 oktober 2020

Afgelopen dinsdag heeft het college besloten het voormalige clubgebouw van RKSV Oisterwijk te verkopen zodat Scouting Oisterwijk zich hierin kan vestigen. Al sinds hun vertrek uit…

Denk mee over duurzame energie en een toekomstbestendig landschap

05 oktober 2020

Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in onze gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering? De gemeente doet hier samen met Regio Hart van…

Aanvragen vergunning voor tijdelijke overkapping/tent bij winkels

30 september 2020

De coronacrisis is nog steeds in volle gang. Hiermee zijn ook de geldende maatregelen van het RIVM onverminderd van kracht. De gemeente komt winkeliers graag tegemoet in hun…

Begroting 2021: beleidsarm en solide

24 september 2020

Het college van Oisterwijk heeft de begroting voor het jaar 2021 vastgesteld. Het college presenteert een begroting met een verwacht positief resultaat. De begroting is beleidsarm…

Huisvesting Kindercampus Pannenschuur en basisschool de Nieuwe Linde

16 september 2020

De gemeente Oisterwijk, Stichting BOOM en Onderwijsstichting de Nieuwe Linde zijn met elkaar in gesprek over huisvesting van de in ontwikkeling zijnde Kindercampus Pannenschuur en…

Blik op de buurt: Westend

16 september 2020

Benieuwd naar wat er is gebeurd met de verbeterpunten die jullie met ons bespraken tijdens het wijkbezoek aan Westend in november 2019? Kom dan naar het vervolg van ‘Blik op de…

Geen Open Monumentendag dit jaar, maar wel een monumentenprijs!

08 september 2020

Wethouder Ten Brink reikt Oisterwijkse Monumentenprijs uit  Vanwege corona kan de Open Monumentendag in onze gemeente dit jaar helaas niet doorgaan. Gelukkig was er wél een Open…

De schouders er weer onder, samen tegen corona!

26 augustus 2020

Beste inwoners, Wat had ik u graag gemeld dat het nog steeds de goede kant op gaat. Dat we de coronapandemie in ieder geval in Nederland hebben bezworen. Helaas is dat nog niet…

Marc Knaapen ad interim gemeentesecretaris

25 augustus 2020

Met ingang van 1 september 2020 is Marc Knaapen (60) aangesteld als ad interim gemeentesecretaris van de gemeente Oisterwijk. Marc Knaapen vervangt gemeentesecretaris Ineke Depmann…

Maak je Staalbergven Strippenkaart op

20 augustus 2020

Door de warme dagen van de afgelopen weken kun je het je bijna niet voorstellen, maar: het is weer bijna voorbij, die mooie zomer. Het einde van het Staalbergven Seizoen nadert…

Ontwikkelingen openbare ruimte KVL-terrein

22 juli 2020

Het KVL-terrein is nog steeds volop in ontwikkeling. In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte. De inrichting van het woongebied de…

Loket Wegwijs voor een Samenredzaam Oisterwijk

21 juli 2020

Op 1 september gaat Loket Wegwijs Oisterwijk officieel van start: het loket waar inwoners terecht kunnen met vragen, twijfels of zorgen over persoonlijke zaken op het gebied van…

Afvalinzameling dorp Haaren en toegang milieustraat na herindeling

16 juli 2020

Vanaf 1 januari 2021 wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. De gemeente Oisterwijk bereidt zich samen met de gemeente Haaren voor op een soepele overgang. Een…

Projecten Natuurlijk Moergestel krijgen vorm

01 juli 2020

Ondanks de bijzondere periode waarin we ons bevinden, is er binnen het project Natuurlijk Moergestel de afgelopen tijd niet stilgezeten! Voor een aantal projecten zijn al flinke…

Kermis Moergestel gaat door!

25 juni 2020

Na de persconferentie van woensdagavond waarin versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli werden aangekondigd, heeft de gemeente Oisterwijk besloten in Moergestel alsnog…

Staalbergven gaat open!

09 juni 2020

Op 10 juni gaat Openluchtbad Staalbergven voor het eerst dit seizoen open! We zijn ontzettend blij onze gasten weer te kunnen begroeten en hen een heerlijke dag vol waterpret en…

Persoonlijk bericht van burgemeester Hans Janssen

04 juni 2020

Beste inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, Wat ben ik trots op jullie! We gaan door een enorme crisis met grote onzekerheden. De manier waarop u (jij) invulling geeft…

Wijziging openingstijden gemeentekantoor per 8 juni

03 juni 2020

Vanaf 8 juni verruimen we de openingstijden van het gemeentehuis Maandag, dinsdag en vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur Woensdag en donderdag: van 13.30 tot 17.00 uur Zoals…

Bijentuintjesactie verlengd tot 1 november

29 mei 2020

Vanwege de coronacrisis is de voorjaarsactie voor mini-tuintjes en regentonnen verlengd tot 1 november. En dat is goed nieuws voor wie zijn tuin wil ‘ontstenen en vernatten’. Dat…

De gemeentelijke belastingen: hoe zat het ook alweer?

26 mei 2020

Eind februari heeft iedereen in onze gemeente de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Per post of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. Heb je de gemeentelijke…

Tijdelijke huurcontracten van Leystromen in Oisterwijk

26 mei 2020

Om doorstroming te bevorderen en kansen voor woningzoekenden met een korte inschrijftijd te vergroten, experimenteert Leystromen met tijdelijke huurcontracten. Aan de…

Gastvrij Oisterwijk creëert groots en veilig terras

15 mei 2020

Horecaondernemers, centrummanagement, citymarketing en de gemeente Oisterwijk slaan de handen ineen! Zodra de horeca haar gasten weer op het terras mag verwelkomen, staat de…

Inwoners Haaren én Oisterwijk positief over samenvoeging

13 mei 2020

Dat blijkt uit het meeste recente burgerpanelonderzoek onder inwoners van de gemeente Oisterwijk én inwoners uit het dorp Haaren. Zo’n 600 burgerpanelleden beantwoordden afgelopen…

De raad gaat digitaal

04 mei 2020

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus worden raadsbijeenkomsten voorlopig digitaal georganiseerd. Deze bijeenkomsten volg je live via oisterwijk.raadsinformatie.nl/live. …

Op 4 en 5 mei herdenken we thuis

01 mei 2020

In verband met het Coronavirus moeten we helaas dit jaar aan de herdenking van 4 mei een andere vorm geven dan normaal. Op 4 mei zendt LOVO na de landelijke herdenking een filmpje…

GHO-Pilot Actie op Geldzaken afgerond

29 april 2020

Positieve ervaring opgedaan met vroegsignalering In de pilot Actie op Geldzaken bundelden de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk samen met Leystromen de krachten om…

College akkoord met Regionale Energie- en Klimaatstrategie

29 april 2020

Het college heeft het concept-bod voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. In de REKS staan plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie,…

Preventieve bestrijding eikenprocessierups gestart

28 april 2020

We zijn begonnen met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dat betekent dat we een flink aantal bomen in onze gemeente ‘benevelen’ met een bacteriepreparaat. Dit…

Blijf zoveel mogelijk thuis

26 april 2020

Het is druk in het centrum van Oisterwijk en in het Lindepark. Daarom vragen we het nog maar eens: kom alleen voor een noodzakelijke boodschap. Doe dit alleen en niet met het hele…

Miniconcerten in overleg met zorginstellingen toegestaan

24 april 2020

Het kabinet heeft aangekondigd de meeste coronamaatregelen te verlengen t/m 19 mei. Dit betekent dat bewoners van zorginstellingen ook de komende periode nog geen bezoek mogen…

Die verdienen een lintje!

24 april 2020

Vanochtend verraste burgemeester Hans Janssen 5 inwoners van onze gemeente met de mededeling “Het heeft onze Majesteit de Koning behaagd…”. Oftewel: Die verdienen een lintje!…

Corona update: gewijzigde maatregelen sport voor kinderen en jongeren

23 april 2020

Dinsdag 21 april maakte het kabinet tijdens de persconferentie over het coronavirus gewijzigde maatregelen bekend voor het beoefenen van sport door kinderen en jongeren.…

Werkzaamheden dubbele rotonde Moergestelseweg vanaf 28 april

21 april 2020

Tussen dinsdag 28 april en dinsdag 12 mei passen we de verkeerssituatie bij de dubbele rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk aan. Tegelijkertijd voeren we snoeiwerkzaamheden…

Wethouder Peter Smit legt functie neer

20 april 2020

Vandaag heeft wethouder Peter Smit de raad laten weten per direct zijn functie als wethouder in de gemeente Oisterwijk neer te leggen. Aanleiding hiervoor is een verklaring van de…

Perspectiefnota 2021-2024: keuzes voor de toekomst

18 april 2020

College Oisterwijk stelt Perspectiefnota 2021-2024 vast Het college van Oisterwijk heeft op dinsdag 14 april de perspectiefnota (PPN) 2021-2024 vastgesteld en legt deze voor aan…

Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

14 april 2020

De eikenprocessierups zorgt de laatste 2 jaar voor veel overlast in ons land. En nu de temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom gaan we in de komende…

Coronacrisis: uitstel automatische incasso en aanpassing precariobelasting terrassen en toeristenbelasting

02 april 2020

De coronacrisis kan ondernemers en inwoners in financiële problemen brengen. De overheid neemt daarom verschillende maatregelen om te helpen. De gemeente Oisterwijk stelt de inning…

Raadsvergadering 16 april geannuleerd: voorstellen uitgesteld of andere behandeling

31 maart 2020

De gemeenteraad van Oisterwijk volgt de landelijke maatregelen en richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus. Daarom wordt de raadsvergadering van 16 april geannuleerd.…

Persoonlijk bericht van burgemeester Hans Janssen

22 maart 2020

Beste inwoners van Heukelom, Moergestel en Oisterwijk, Iedereen in onze gemeente is, net als de rest van Nederland, in de ban van het coronavirus. Misschien heeft het virus u of…

Pakket maatregelen om tekorten sociaal domein terug te dringen

20 maart 2020

Wij geven hulp en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Denk aan hulp in huis, bij vervoer, jeugdhulp en werk. De kosten voor die zorg lopen bij veel gemeenten erg op, zo ook in…

12