Meld en herstel

Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding!

U geeft uw melding online door

Straatverlichting kapot?

Storingen aan de openbare verlichting meld je via een apart digitaal meldingsformulier.

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden of verloren voorwerpen geef je online door via verlorenofgevonden.nl. Meer hierover lees je op de pagina Gevonden of verloren voorwerpen.

Spoedgeval

Buiten de openingstijden van het Meldpunt Buurtbeheer bel je voor spoedeisende zaken naar (013) 521 14 33. Volg de instructies op het antwoordapparaat. Bij direct gevaar (zoals een omgewaaide boom of olie op de weg) bel je met 112.

Meldingen die voor andere organisaties bestemd zijn

  • Beleids- of beheersmatige vragen zoals verkeersonveiligheid, reconstructies en aanlegwerkzaamheden, omleidingen, vragen over de achtergronden van beleid en beheer, handhaving, toezicht, APV of bouwzaken. Je stuurt dan een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl
  • Geluidsoverlast? Je kunt 24 uur per dag terecht bij de MilieuKlachtenCentrale van de omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB): (073) 681 28 21
  • Afvalinzameling: Afvalstoffendienst 's Hertogenbosch, tel (073) 615 65 07
  • Water: Brabant Water, tel. (073) 683 80 00
  • Oisterwijkse Bossen en Vennen, Natuurmonumenten, tel. (013) 523 18 00 of Brabants Landschap, tel. (0411) 62 27 75
  • Misstanden in het buitengebied, zoals stropen, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen: Handhavingsteam Buitengebied, tel. (0900) 996 54 32
  • Aanrijding met een in het wild levend dier (ree, zwijn, vos, das etc.): bel de politie via (0900) 88 44.