Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving

Het college van Oisterwijk heeft in opdracht van de gemeenteraad een gebiedsvisie opgesteld over de transformatie van een deel van het bedrijven naar wonen. Het betreft het gebied dat ontsloten wordt door de Gasthuisstraat, Sprendlingenstraat, Nijverheidsweg en de Ambachtstraat. In het gebied wordt onderzocht of het omvormen van het bedrijventerrein naar wonen mogelijk is.

De ‘Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.’ is aangepast en wordt ter visie gelegd. De huidige visie is aangepast op de volgende onderdelen:

  • Bedrijfsweg wordt niet meer genoemd als alternatieve uitplaatsingslocatie voor bedrijven;
  • Er is informatie opgenomen over de inpassing van het appartementengebouw aan de Nijverheidsweg in het gebied.

Terinzagelegging Gebiedsvisie

De ‘Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.’ ligt met van ingang 20 maart 2020 tot en met 16 april 2020 ter inzage. De Gebiedsvisie kunt u inzien:

In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken.
Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 6 april kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Indienen reactie

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een reactie indienen op de gebiedsvisie. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of via e-mail naar de behandelend ambtenaar (jennifer.rama-alberto@oisterwijk.nl).

Vragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Rama, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.