Bijeenkomst The Inside

Als omwonende heeft u een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst over de overlast van The Inside. Overlast van de activiteiten van evenementenlocatie The Inside is een gevoelig thema in uw woonomgeving. We krijgen daar als gemeente diverse signalen over. We vinden het van groot belang dat we overlast – op welk gebied dan ook - kunnen voorkomen, beperken en terugdringen.

Uitnodiging gekregen voor de bijeenkomst The Inside? Meld u aan.

Bijeenkomst 22 februari

Om een beter en completer beeld van de overlast te krijgen willen we u als omwonende de mogelijkheid bieden om tijdens een bijeenkomst uw concrete ergernissen en opmerkingen kenbaar te maken. Op vrijdag 22 februari bent u daarvoor welkom in het Raadhuis op De Lind 56 van 17.00 tot 18.00 uur.