Verordeningen

Hieronder zijn de verordeningen van de gemeente Oisterwijk terug te vinden. Deze verordeningen zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Verordeningen worden pas in deze databank opgenomen nadat ze bekend zijn gemaakt en in werking zijn getreden. U heeft daardoor altijd de beschikking over de meest actuele tekst van een verordening.

Sommige verordeningen, bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), roepen verplichtingen voor burgers in het leven. Aan andere, zoals bijvoorbeeld de Subsidieverordening, kunnen rechten worden ontleend.

Bekendmaking

Als er een verordening wijzigt, of een nieuwe verordening wordt vastgesteld, dan wordt dit bekend gemaakt via http://zoek.officielebekendmakingen.nl. De bekendmaking is ook, als extra service, nog te vinden op de gemeentepagina in de Nieuwsklok, maar hij is pas rechtsgeldig als het gepubliceerd is via officielebekendmakingen.nl.