Machtigen

Kun je zelf niet gaan stemmen? Bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Je kunt dan een andere kiezer machtigen om voor jou te stemmen.

Onderhands machtigen

Dit is de meest gebruikte vorm. Je wilt dat een andere kiezer jouw stem uitbrengt. Je kunt die persoon hier voor machtigen door dit op jouw stempas in te vullen. Dit noemen we 'onderhands machtigen' en kan op de volgende manier:

  1. Vul op de achterkant van jouw stempas de gegevens in van de persoon die je machtigt.
  2. Zet allebei een handtekening op de achterkant van jouw stempas.

Houd rekening met de volgende twee voorwaarden:

  • De persoon die je machtigt woont ook in Oisterwijk
  • De persoon die je machtigt heeft een (kopie) van jouw identiteitsbewijs. Dit is verplicht bij het stemmen. Jouw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Intrekken onderhandse machtiging

Heb je iemand gemachtigd om voor jou te stemmen via de onderhandse volmacht? En wil je uiteindelijk toch zelf stemmen? Dan kun je de onderhandse volmacht intrekken. Je vraagt jouw stempas terug aan de persoon die je gemachtigd hebt. Je kunt dan met jouw eigen stempas stemmen.

Schriftelijk machtigen

Je wilt dat een andere kiezer jouw stem uitbrengt. Je kunt die persoon schriftelijk machtigen om dat voor jou te doen. Dat kan op de volgende manier:

  1. Download het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen'.
  2. Print het formulier en vul het in.
  3. De persoon die je machtigt vult dit formulier ook in. 
  4. Controleer bij welke gemeente je op 5 oktober stond ingeschreven. 
  5. Doe dit uiterlijk 13 november
  6. De gemachtigde ontvangt een zogenaamd 'volmachtbewijs'. Met dat bewijs kan de andere kiezer namens jou stemmen.

Intrekken schriftelijke machtiging

Heb je een andere kiezer schriftelijk gemachtigd om voor jou te stemmen? Dan kun je die machtiging niet meer intrekken. Je kunt niet meer zelf stemmen.

Inwoners uit Haaren?

Hiervoor geldt dat als je schriftelijk wilt machtigen je een afspraak maakt in het gemeentekantoor van Haaren.

Maximaal 2 volmachten

Je mag maximaal 2 volmachten aannemen. Dat betekent dat je voor maximaal 2 andere personen mag stemmen. Stemmen namens iemand anders kan alleen als je tegelijkertijd jouw eigen stem uitbrengt. Neem de volmachtsbewijzen altijd mee naar het stembureau.