20 maart verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Op 20 maart zijn de verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen. Als je mag stemmen, krijg je een stempas thuisgestuurd.

Iemand anders laten stemmen: volmacht

Kun je op 20 maart niet zelf naar het stembureau komen, dan kun je iemand anders voor je laten stemmen. Op de achterkant van de stempas van zowel de Provinciale Staten als de waterschappen vul je de naam in van degene die voor jou gaat stemmen. Deze persoon moet tegelijkertijd de eigen stem uitbrengen. Voor de waterschappen is belangrijk dat de persoon die voor jou stemt in hetzelfde waterschap woont en voor de Provinciale Staten in dezelfde provincie. Je geeft degene die voor jou stemt een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.

Er is ook een downloadbaar formulier 'verzoek om bij volmacht te mogen stemmen'. Dit formulier vul je in als je geen stempas hebt, bijvoorbeeld omdat je in het buitenland bent. Stuur het ingevulde formulier voor 14 maart naar de gemeente. De persoon die je machtigt, krijgt een volmachtbewijs en hoeft dan bij het stemmen geen kopie van jouw legitimatiebewijs te laten zien.

Stemmen buiten Oisterwijk: kiezerspas

Kun je niet in Oisterwijk stemmen? Met een kiezerspas kun je buiten Oisterwijk stemmen. Voor de Provinciale Staten is dat overal in de provincie Noord-Brabant. Voor de waterschappen in alle gemeenten die in jouw waterschap liggen. Welke gemeenten dat zijn, lees je op de website www.dommel.nl.

De kiezerspas vraag je aan met het formulier 'Verzoek om een kiezerspas'. Dit formulier lever je in op het gemeentekantoor. Je krijgt dan een kiezerspas. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Stemwijzer

Weet je nog niet op welke partij je wilt stemmen? Zowel de Provinciale Staten als het waterschap hebben een stemwijzer: