Verkiezingsinformatie voor politieke partijen

Als je met jouw politieke partij wilt deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 november 2020, moet je een aantal stappen doorlopen. Zo moet je als politieke partij een aanduiding (naam) vastleggen bij het centraal stembureau. Daarnaast moet een politieke partij zorgen voor een kandidatenlijst. Iedere kandidaat op de lijst moet daar mee instemmen en ook moet de politieke partij genoeg ondersteuningsverklaringen verzamelen.

Verzoek tot registratie van de aanduiding (naam) politieke partij

Als je als politieke partij wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november, moet je de aanduiding (naam van je partij) eerst registreren bij het centraal stembureau. Dit is het gemeentekantoor van Oisterwijk. Voor registratie van een nieuwe partij, stuur je in ieder geval mee:

  • het betalingsbewijs van de waarborgsom,
  • bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) en
  • de notariĆ«le akte mee waar de statuten van de politieke partij zijn vastgelegd.

Maandag 24 augustus 2020 was de laatste dag waarop je de partij kon laten registreren.

Register van aanduiding politieke partijen

Aanduiding (naam) boven de kandatenlijst

Lever je een kandidatenlijst aan voor de verkiezingen op 18 november?  Dan vragen we je ook om de aanduiding (naam) van jouw politieke partij / groepering boven de kandidatenlijst te plaatsen. De persoon die de kandidatenlijst inlevert moet hiervoor gemachtigd zijn door de politieke partij. 

Gebruik hiervoor het formulier Machtiging om aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen.

Kandidatenlijst

Als je als politieke partij wilt meedoen, dan lever je een kandidatenlijst in. De dag van de kandidaatstelling is op 5 oktober 2020. Op deze dag moeten de kandidatenlijsten ingeleverd worden op een USB stick via speciale verkiezingssoftware.

Ondersteuningsverklaring

Met een speciaal formulier dat je invult verklaar je dat je een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij. Dit betekent dat je de deelname van deze politieke partij aan de verkiezing mogelijk maakt. De verklaring leggen wij ter inzage. Dit formulier moet persoonlijk bij de balie van bureau verkiezingen ondertekend worden. De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd op het gemeentekantoor in de periode van maandag 21 september 2020 tot en met maandag 05 oktober 2020. Maak hiervoor online een afspraak.

Formulier ondersteuningsverklaring gemeenteraad Oisterwijk

Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling

Als je als politieke partij een kandidatenlijst aanlevert, dan betaal je een waarborgsom voor de kandidaatstelling. Je krijgt hier een betalingsbewijs van. Dit geldt alleen voor nieuwe partijen die nog geen zitting hebben in de huidige raad.  Je regelt dit met het formulier betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling.

Instemmingsverklaring

Een instemmingsverklaring is een verklaring dat je instemt dat je op een bepaalde kandidatenlijst van een politieke partij staat. Ook stem je in met je positie op die lijst. Je vult hiervoor het formulier instemmingsverklaring gemeenteraadsverkiezing in..