Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden, deze raadsleden komen uit 7 verschillende politieke partijen. Om hun werk goed te kunnen doen krijgen de raadsleden hulp van commissieleden.

 
PartijAantal zetels
Partij Gemeente Belangen6
PrO3
Algemeen Belang4
VVD4
CDA2
Fractie De Laat1
Fractie Stefanie Vulders1

Op de website van de raad staat een overzicht van alle raads- en commissieleden. Ook vind je daar een overzicht van alle nevenactiviteiten.

Meer informatie

Heb je vragen over de gemeenteraad of kun je iets niet vinden op de website www.oisterwijk.raadsinformatie.nl? Neem contact op met de griffie via griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Raadsprogramma 2018-2021

Het raadsprogramma 2018-2021 ‘Samen werken aan de Parel in ‘t Groen’ is vastgesteld door de fracties PGB, PrO, AB en CDA. In het raadsprogramma staan afspraken over de samenwerking onderling, maar vooral ook met inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Daarnaast staan in het raadsprogramma afspraken over de belangrijkste maatschappelijke thema’s, vooral op hoofdlijnen.