Raadsprogramma 2018-2021

In het raadsprogramma 2018-2021 ligt vast hoe de raad, college en organisatie met elkaar, maar vooral ook
met de inwoners willen samenwerken. Daarnaast staan er afspraken in over de belangrijkste maatschappelijke thema’s, vooral op hoofdlijnen. Het is opgesteld door de partijen PGB, AB, PrO en CDA.