Samenstelling college

Het college vergadert op dinsdag. Naast de burgemeester en de wethouders maakt ook de gemeentesecretaris onderdeel uit van het college.

De besluiten die het college neemt staan elke week in de besluitenlijst.

In het coalitieakkoord 2014-2018 staan de afspraken die het huidige college maakte in 2014.

Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar takenpakket.

foto Hans Janssen

Burgemeester Hans Janssen

Portefeuille:

 • Algemeen Bestuur en Coƶrdinatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Rampenbestrijding
 • Handhaving
 • Integriteit
 • Evenementen
 • Bezwaar en Beroep
 • Communicatie en Promotie
 • Internationale Zaken
 • Intergemeentelijke Samenwerking

Plaatsvervanging door wethouder Ina Batenburg

wijk: Westend

Nevenfuncties (PDF, 38 kb) 

E-mail: hans.janssen@oisterwijk.nl

foto Ina Batenburg

Wethouder Ina Batenburg

Portefeuille:

 • FinanciĆ«n, Planning en Control
 • Grondzaken en Gemeentelijk Vastgoed
 • Cultuur
 • Monumentenzorg
 • Toerisme en Recreatie
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening
 • Informatisering en Automatisering
 • Vermindering Regeldruk

Plaatsvervanging door Burgemeester Hans Janssen

 • 2 projectwethouder voor KVL
 • 2e projecwethouder voor 3D
 • Wijkwethouder: Heukelom en Bunders

Nevenfuncties (PDF, 50 kb) 

E-mail: ina.batenburg@oisterwijk.nl

Wethouder Sjef Verhoeven

Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wonen
 • Bouwzaken
 • Openbare Werken
 • Verkeer
 • Vervoer
 • Waterzaken
 • Duurzaamheid
 • Natuur en Landschap
 • Afval en Milieu
 • Bewonersparticipatie

Plaatsvervanging door wethouder Peter Smit

1e projectwethouder voor KVL

Wijkwethouder Pannenschuur en Heukelom

Nevenfuncties (PDF, 49 kb) 

E-mail: sjef.verhoeven@oisterwijk.nl

foto Peter Smit

Wethouder Peter Smit

Portefeuille:

 • 3D: Jeugdhulp, WMO, Participatie
 • Sociale Zaken
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Sport
 • Economische Zaken
 • Arbeidsmarkt
 • WSD

Plaatsvervanging door wethouder Sjef Verhoeven

 • 1e projectwethouder voor 3D
 • Wijkwethouder: Moergestel, Centrum en Waterhoef

Nevenfuncties (PDF, 123 kb) 

E-mail: peter.smit@oisterwijk.nl

foto Ineke Depmann

Gemeentesecretaris Ineke Depmann

Nevenfuncties (PDF, 44 kb) 

E-mail: ineke.depmann@oisterwijk.nl