Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris.

De besluiten die het college neemt, staan elke week in de besluitenlijst. Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar takenpakket (portefeuille). In het raadsprogramma 2018-2021 staan de gemaakte afspraken en de belangrijkste thema's in hoofdlijnen.

Wilt u iemand van het college spreken? Maak dan een afspraak via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Burgemeester Hans Janssen

 

Portefeuille:

 • Algemeen Bestuur en Coƶrdinatie
 • Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Handhaving
 • P&O en Integriteit, Archief, Informatieveiligheid
 • Evenementen
 • Juridische Zaken, Bezwaar en Beroep, Privacy
 • Communicatie en Promotie
 • Internationale Zaken

Plaatsvervanging door wethouder Anne Cristien Spekle

Overige taken:

 • Kern: Heukelom
 • Relatiebeheer: Provincie
 • Rol in regio: Hart van Brabant, Veiligheidsregio Midden en West Brabant (VR)

Nevenfuncties

E-mail: hans.janssen@oisterwijk.nl

Wethouder Dion Dankers

 

Portefeuille:

 • Jeugdhulp en Wmo
 • Arbeidsmarkt en WSD
 • Sociale Zaken
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Sport
 • Bestuurlijke Vernieuwing
 • Inwonersparticipatie
 • Dienstverlening en I&A

1e locoburgemeester

Plaatsvervanging door wethouder Eric Logister

Overige taken:

 • Projectwethouder van: Den Domp
 • 1e locoburgemeester
 • Kern: Haaren
 • Relatiebeheer: Zuidoost
 • Rol in regio: WSD, GGD, Bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant (BJHvB), Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Nevenfuncties

E-mail: dion.dankers@oisterwijk.nl

Wethouder Anne Cristien Spekle

 

Portefeuille:

 • FinanciĆ«n
 • Planning & Control
 • Grondzaken
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Openbare Werken
 • Verkeer en Vervoer
 • Economische Zaken
 • Recreatie en Toerisme
 • Cultuur

2e locoburgemeester

Plaatsvervanging door burgemeester Hans Janssen

Overige taken:

 • Projectwethouder van: De Leije
 • Kern: Oisterwijk
 • Relatiebeheer: VNG
 • Rol in regio: Regionale Samenwerking Mobiliteit

E-mail: annecristien.spekle@oisterwijk.nl

Wethouder Eric Logister

 

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Buitengebied
 • Duurzaamheid
 • Globals Goals
 • Vergunningen, Omgevingswet
 • Wonen
 • Milieu en Afval
 • Natuur en Landschap
 • Monumentenzorg

3e locoburgemeester

Plaatsvervanging door wethouder Dion Dankers

Overige taken:

 • Projectwethouder van: Noord/Stokeind
 • Kern: Moergestel
 • relatiebeheer: Noordoost
 • Rol in regio: Omgevingsdienst Midden en Wet Brabant (OMWB)

E-mail: eric.logister@oisterwijk.nl