Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris.

De besluiten die het college neemt, staan elke week in de besluitenlijst.

In het raadsprogramma 2018-2021 staan de gemaakte afspraken en de belangrijkste thema's in hoofdlijnen.

Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar takenpakket (portefeuille).

Wilt u iemand van het college spreken? Maak dan een afspraak via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Burgemeester Hans Janssen

Portefeuille:

 • Algemeen Bestuur en Coƶrdinatie
 • Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Handhaving
 • P&O en Integriteit, Archiefzorg
 • Evenementen
 • Juridische Zaken, Bezwaar en Beroep
 • Communicatie en Promotie
 • Internationale Zaken en Global Goals

Tijdelijke waarneming

 • Natuur en Landschap (Van Gogh Nationaalpark)

Plaatsvervanging door wethouder Dion Dankers

wijk: Heukelom en Centrum

Nevenfuncties

E-mail: hans.janssen@oisterwijk.nl

Wethouder Dion Dankers

Portefeuille:

 • FinanciĆ«n, Planning en Control
 • Bestuurlijke vernieuwing (duoschap met Stefanie Vatta)
 • Inwonersparticipatie (duoschap met Stefanie Vatta)
 • Cultuur (duoschap met Stefanie Vatta)
 • Openbare Werken (duoschap met Eric ten Brink)
 • Verkeer en Vervoer
 • Grondzaken
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Dienstverlening en I&A

Plaatsvervanging door burgemeester Hans Janssen

Wijken: Moergestel en Westend

Nevenfuncties

E-mail: dion.dankers@oisterwijk.nl

Wethouder Stefanie Vatta

Portefeuille:

 • Jeugdhulp
 • WMO
 • Participatie/arbeidsmarkt/WSD (duoschap met Dion Dankers)
 • Sociale Zaken en emancipatie
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Sport (duoschap met Eric ten Brink)
 • Economische Zaken
 • Recreatie en Toerisme

Plaatsvervanging door Eric ten Brink

Wijken: Waterhoef en Pannenschuur

E-mail: stefanie.vatta@oisterwijk.nl

Wethouder Eric ten Brink

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Veehouderijbeleid (duoschap met Dion Dankers)
 • Duurzaamheid (duoschap met Stefanie Vatta)
 • Bouwzaken
 • Waterzaken
 • Wonen (duoschap met Dion Dankers)
 • Milieu en Afval
 • Natuur en Landschap
 • Monumentenzorg

Plaatsvervanging door Stefanie Vatta

Wijken: Bunders en KVL

Nevenfuncties

E-mail: eric.tenbrink@oisterwijk.nl

Gemeentesecretaris Ineke Depmann