Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris.

De besluiten die het college neemt, staan elke week in de besluitenlijst.

In het raadsprogramma 2018-2021 staan de gemaakte afspraken en de belangrijkste thema's in hoofdlijnen.

Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar takenpakket (portefeuille).

Burgemeester Hans Janssen

Portefeuille:

 • Algemeen Bestuur en Coƶrdinatie
 • Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Handhaving
 • P&O en Integriteit
 • Evenementen
 • Bezwaar en Beroep
 • Communicatie en Promotie
 • Internationale Zaken
 • Juridische zaken en archiefzorg
 • Economische zaken
 • Toerisme

Plaatsvervanging door wethouder Dion Dankers

wijk: Heukelom en Centrum

Nevenfuncties (PDF, 32 kb) 

E-mail: hans.janssen@oisterwijk.nl

Wethouder Dion Dankers

Portefeuille:

 • FinanciĆ«n, Planning en Control
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Grondzaken
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Openbare Werken (duoschap met Peter Smit)
 • Verkeer en Vervoer
 • Inwonersparticipatie
 • Dienstverlening
 • Informatisering
 • Automatisering
 • Jeugd
 • Arbeidsmarkt
 • Participatie
 • Sociale zaken
 • WSD
 • Cultuur

Plaatsvervanging door Burgemeester Hans Janssen

Wijken: Moergestel en Westend

E-mail: dion.dankers@oisterwijk.nl

Wethouder Peter Smit

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Veehouderijbeleid
 • Duurzaamheid
 • Bouwzaken
 • Waterzaken
 • Wonen (duoschap met Dion Dankers)
 • Milieu
 • Afval
 • Natuur en Landschap
 • Monumentenzorg
 • WMO
 • Sport
 • Zorg
 • Onderwijs

Wijken: Waterhoef en Pannenschuur

Nevenfuncties (PDF, 123 kb) 

E-mail: peter.smit@oisterwijk.nl

Gemeentesecretaris Ineke Depmann

Nevenfuncties (PDF, 44 kb) 

E-mail: ineke.depmann@oisterwijk.nl