Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris.

De besluiten die het college neemt, staan elke week in de besluitenlijst.

In het raadsprogramma 2018-2021 staan de gemaakte afspraken en de belangrijkste thema's in hoofdlijnen.

Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar takenpakket (portefeuille).

foto Hans Janssen

Burgemeester Hans Janssen

Portefeuille:

 • Algemeen Bestuur en Coƶrdinatie
 • Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Handhaving
 • P&O en Integriteit
 • Evenementen
 • Bezwaar en Beroep
 • Communicatie en Promotie
 • Internationale Zaken
 • Juridische zaken en archiefzorg

Plaatsvervanging door wethouder Dion Dankers

wijk: Heukelom en Centrum

Nevenfuncties (PDF, 32 kb) 

E-mail: hans.janssen@oisterwijk.nl

Wethouder Dion Dankers

Portefeuille:

 • FinanciĆ«n, Planning en Control
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Grondzaken
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Openbare Werken (duoschap met Peter Smit)
 • Verkeer en Vervoer
 • Inwonersparticipatie (duoschap met Jan de Laat)
 • Dienstverlening
 • Informatisering
 • Automatisering

Plaatsvervanging door Burgemeester Hans Janssen

Wijken: Moergestel en Westend

E-mail: dion.dankers@oisterwijk.nl

Wethouder Jan de Laat

Portefeuille:

 • 3D: Jeugdhulp
 • 3D: WMO
 • 3D: Participatie
 • Sociale Zaken
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Sport (duoschap met Peter Smit)
 • Cultuur (duoschap met Dion Dankers)
 • Economische Zaken en Toerisme
 • WSD
 • Arbeidsmarkt

Plaatsvervanging door wethouder Peter Smit

Wijken: Bunders en KVL

E-mail: jan.delaat@oisterwijk.nl

foto Peter Smit

Wethouder Peter Smit

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Veehouderijbeleid (duoschap met Jan de Laat)
 • Duurzaamheid (duoschap met Jan de Laat)
 • Bouwzaken
 • Waterzaken
 • Wonen (duoschap met Dion Dankers)
 • Milieu
 • Afval
 • Natuur en Landschap
 • Monumentenzorg

Plaatsvervanging door wethouder Jan de Laat

Wijken: Waterhoef en Pannenschuur

Nevenfuncties (PDF, 123 kb) 

E-mail: peter.smit@oisterwijk.nl

foto Ineke Depmann

Gemeentesecretaris Ineke Depmann

Nevenfuncties (PDF, 44 kb) 

E-mail: ineke.depmann@oisterwijk.nl