WOZ-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. De gemeente stelt deze WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) jaarlijks vast. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar indienen.

WOZ-waarde woningen bekijken

De WOZ-waarde van uw woning kunt u online bekijken via www.woz-loket.nl. U bekijkt de WOZ-waarde van een woning door deze aan te klikken op de plattegrond of het adres van een woning in de zoekbalk te typen.

Via de online WOZ-viewer ziet u alleen de WOZ-waarde van de woning. Andere gegevens zoals de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag van de woning worden niet getoond. Alleen de WOZ-waarde van woningen kunt u opvragen, niet van bedrijfspanden.

Taxatieverslag

Ieder jaar krijgt u van de gemeente een beschikkingsbiljet met de WOZ-waarde en de aanslag OZB. Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? U kunt het taxatieverslag van uw huis opvragen via belastingen@oisterwijk.nl. Omdat de gemeente overgaat op een nieuw systeem, kan het langer duren voor u het verslag ontvangt. Onze excuses voor het ongemak.

Bedrijven kunnen het taxatieverslag telefonisch via (013) 529 13 11 of per e-mail via belastingen@oisterwijk.nl opvragen.

Bepaling WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, et cetera. Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere ingrijpende wijziging aan uw pand geweest, dan is dit al wel in de WOZ-waarde meegenomen.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het waterschap.

Aanmelden voor MijnOverheid.nl

De bekende blauwe envelop van de Belastingdienst verdwijnt. In plaats daarvan stuurt de Belastingdienst uw post naar www.mijnoverheid.nl. Ook andere overheidsdiensten zoals Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten maken gebruik van MijnOverheid. U kunt via MijnOverheid.nl uw WOZ-waarden en taxatieverslag bekijken. Ook staat hier de informatie van 2015. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Inloggen gaat gemakkelijk met uw DigiD.

Links: