WOZ-waarde en taxatieverslag

De waardering onroerende zaken (WOZ) is de waarde van je woning, bedrijfspand of stuk grond. De gemeente bepaalt deze waarde ieder jaar opnieuw. Op basis van de WOZ-waarde bepaalt de gemeente ook de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

Via deze link ziet u uw taxatieverslag en kunt u bezwaar maken. Inloggen met DigiD of E-herkenning.

Hoe de WOZ-waarde bepaald wordt

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw woning op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum. De gemeente bepaalt ieder jaar de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of stukken grond. Daarbij houdt de gemeente rekening met bijvoorbeeld verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen of afwerking. Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere grote verandering aan uw woning geweest, dan is dit in de WOZ-waarde meegenomen.

Bekijk online het besluit over de WOZ-waarde en het taxatieverslag

In februari krijgt u van de gemeente het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat ook de hoogte van WOZ-waarde. Wilt u de uitleg hebben hoe de gemeente de waarde heeft vastgesteld? Deze staat in het taxatieverslag. U leest het taxatieverslag van uw huis online via woz-portaal.oisterwijk.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bedrijven loggen in met E-herkenning.

WOZ-waarde openbaar

De WOZ-waarde van een woning is openbaar. U zoekt de WOZ-waarde van een woning via de website www.wozwaardeloket.nl. In het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid staat naast de WOZ-waarde ook informatie over bijvoorbeeld bouwjaar en oppervlakte. Ruim 300 gemeenten in Nederland zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket. Er zit een maximum aan het aantal WOZ-waarden dat u per bezoek aan het loket mag opvragen. Dit om overbelasting van de website te voorkomen.