Vergunningen horeca

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook instellingen zoals sportkantines, culturele centra en buurt- en dorpshuizen hebben een drank- en horecavergunning nodig om dranken met alcohol te mogen verkopen. Organiseert u een evenement waarbij u verwacht dat u meer geluid maakt dan is toegestaan? Vraag dan een ontheffing geluid aan.

Wanneer een vergunning aanvragen

U vraagt een drank- en horecawetvergunning aan als:

 • u een horecabedrijf wilt starten
 • u een horecabedrijf overneemt
 • het horecabedrijf bouwtechnisch verandert. Dat wil zeggen als uw bedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer klopt met de eerder verleende vergunning
 • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van V.O.F. naar eenmanszaak

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, geen strafblad heeft en een Verklaring Sociale Hygiëne heeft.

Een drank- en horecavergunning is pand- en ondernemersgebonden: de vergunning kan nooit overgedragen worden aan een andere ondernemer.

Aanvragen drank- en horecavergunning

U vraagt een drank- en horecavergunning aan met een aanvraagformulier:

De volgende gegevens doet u bij het aanvraagformulier:

 • een uittreksel uit het handelsregister of verenigingsregister. Aanvragen bij de Kamer van Koophandel
 • kopie identiteitsbewijzen van alle leidinggevenden
 • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden, inclusief de ondernemers
 • arbeidsovereenkomsten als de leidinggevenden in loondienst zijn
 • vragenlijst Wet Bibob (u belt hiervoor de gemeente)
 • leidinggevendenverklaring: voor elke leidinggevende een aparte verklaring
 • huur- of koopcontract pand
 • duidelijke tekening met een schaal 1:100 van de inrichting, met hierop de maten, oppervlakte, indeling en functie van de te gebruiken ruimte of ruimtes en de situering van eventueel aanwezige terrassen
 • voor paracommerciële instellingen: kopie van ondertekend bestuursreglement 

Kosten

Een drank- en horecavergunning kost € 196,50.

Wet Bibob

Tijdens de aanvraag doen wij altijd een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dankzij deze wet voorkomen wij dat ze ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan witwaspraktijken. U vult een vragenformulier in en doet deze bij de aanvraag van uw vergunning. Bel ons voor het vragenformulier.

Afhandeling

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd. Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan, worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook controleert de gemeente de inrichting van uw bedrijf.

Extra vergunningen horeca-inrichting

Als u een horeca-inrichting start of overneemt, heeft u mogelijk ook nog andere vergunningen nodig, zoals:

Een melding is zaakgebonden. Als er al eerder een melding is gedaan en er verandert niets aan de bedrijfsvoering, hoeft u geen nieuwe melding te doen.

Proeverij in slijterij

Volgens de Drank- en Horecawet mag een slijterij alleen drank verkopen voor gebruik elders. Alleen als klanten er om vragen mogen zij gratis alcoholhoudende drank proeven. De drank moet dan worden geschonken door iemand die in de slijterij werkt. U mag de drank niet laten schenken door bijvoorbeeld een promotieteam of een dienblad met glazen neerzetten.

Melding nieuwe leidinggevende

Als er een nieuwe leidinggevende komt, meldt u dit online met het formulier melding wijziging leidinggevende. U logt in met uw DigiD of Eherkenning. U moet de volgende documenten uploaden:

 • kopie van het identiteitsbewijs
 • Verklaring Sociale Hygiëne
 • een leidinggevendenverklaring: voor elke leidinggevende een aparte verklaring

Het melden van een nieuwe leidinggevende kost € 90,30.

Na de melding krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. De aangemelde leidinggevende kan direct aan de slag. Na toetsing aan de geldende regels uit de Drank- en Horecawet krijgt u binnen 8 weken een aangepaste bijlage bij uw vergunning. Als de melding niet volledig is, kan het langer duren dan 8 weken.

Melding maken eenmalige festiviteit

In de gemeente Oisterwijk mag een bedrijf of vereniging tijdens een evenement afwijken van de geluidsnorm. Dit mag maximaal 12 keer per jaar. Van die 12 keer worden er ieder jaar al 8 vastgesteld voor carnaval en de kermis. Dan blijven er 4 mogelijkheden in een jaar over om van de geluidsnorm af te wijken. Denk bijvoorbeeld aan een optreden in een café of winkel. Of een wedstrijd bij een sportvereniging. Hiervoor doet u online een melding geluid.

Meer informatie over de geluidsnormen in de gemeente Oisterwijk staat in de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 4:1 tot en met 4:3.