Rioolheffing

Bent u eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfsruimte of een stuk grond? Dan betaalt u rioolheffing. Eigenaren betalen een vast bedrag. Gebruikers betalen een bedrag dat is afgestemd op het waterverbruik.

Hoeveel rioolheffing betaal ik in 2019?

Rioolheffing (PDF, 191 kb) 

Tarieven 2019

Bent u de gebruiker van een woning of bedrijfspand (niet-woning), dan is de hoogte van de rioolheffing afhankelijk van de hoeveelheid water die u verbruikt. Uw verbruik staat op de vorige jaarafrekening van Brabant Water.

 • Tot en met 130 m3: € 30,84
 • 131 m3 tot en met 250 m3: € 134,88
 • 251 m3 tot en met 500 m3: € 321,84
 • 501 m3 tot en met 1500 m3: € 1.171,20
 • 1501 m3 tot en met 5000 m3: € 3.582,24
 • 5001 m3 en meer: € 11.490,24

Bent u eigenaar van een woning, bedrijfspand (niet-woning) of garagebox, dan betaalt u een vast bedrag aan eigenaarsheffing.

 • Woning: € 103,80
 • Bedrijfspand (niet-woning): € 176,52
 • Garagebox: € 51,92

Bent u naast eigenaar van een pand ook gebruiker? Dan betaalt u bovenop de heffing voor eigenaren ook de gebruikersheffing.

Betalen rioolheffing

U betaalt de rioolheffing samen met andere gemeentelijke belastingen. Het aanslagbiljet krijgt u in februari. Betalen kan op 2 manieren:

 • Via automatische incasso. U betaalt dan in maandelijkse termijnen. De laatste termijn schrijven we eind december 2019 af. U heeft er verder geen omkijken meer naar en u weet zeker dat uw aanslag op tijd wordt betaald
 • U regelt de betaling zelf. In dat geval betaalt u de totale aanslag in 1 keer of in maximaal 2 termijnen

Zuiveringsheffing

Naast de rioolheffing betaalt u ook zuiveringsheffing. Met deze inkomsten zuivert Waterschap de Dommel uw afvalwater. U betaalt de zuiveringsheffing via de jaarafrekening van Brabant Water. Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap de Dommel.

Rioolheffing bij koop of verkoop woning/bedrijfspand

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is van een gebouw (woning, bedrijfspand), betaalt de rioolheffing voor dat jaar.

U verkoopt uw gebouw

Als u na 1 januari verhuist of uw gebouw verkoopt, heeft u geen recht op teruggave of vermindering van de rioolheffing. Wel is het zo dat bij de verkoop de notaris meestal de rioolheffing verrekent met de nieuwe eigenaar.

U koopt een gebouw

Koopt u na 1 januari een gebouw, dan krijgt u de aanslag(en) met rioolheffing pas het volgende jaar. Wel is het mogelijk dat de notaris de huidige aanslag rioolheffing naar rato verrekent tussen koper en verkoper. Bijvoorbeeld: u koopt per 1 september een pand, dan verrekent de notaris nog de maanden september, oktober, november en december met u tijdens de overdracht.