Rioolheffing

Bent u eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfsruimte of een stuk grond? Dan moet u rioolheffing betalen. Eigenaren betalen een vast bedrag. Gebruikers betalen een bedrag dat is afgestemd op het waterverbruik.

Hoeveel rioolheffing betaal ik in 2018?

Rioolheffing (PDF, 288 kb) 

Tarieven 2018

Bent u de gebruiker van een woning of bedrijfspand (niet-woning), dan is de hoogte van de rioolheffing afhankelijk van de hoeveelheid water die u verbruikt. Uw verbruik staat op de vorige jaarafrekening van Brabant Water.

 • Tot en met 130 m3: € 30,12
 • 131 m3 tot en met 250 m3: € 131,76
 • 251 m3 tot en met 500 m3: € 314,28
 • 501 m3 tot en met 1500 m3: € 1.143,72
 • 1501 m3 tot en met 5000 m3: € 3.498,24
 • 5001 m3 en meer: € 11.220,96

Bent u eigenaar van een woning, bedrijfspand (niet-woning) of garagebox, dan betaalt u een vast bedrag aan eigenaarsheffing.

 • Woning: € 101,40
 • Bedrijfspand (niet-woning): € 172,40
 • Garagebox: € 50,70

Bent u naast eigenaar van een pand ook gebruiker? Dan betaalt u bovenop de heffing voor eigenaren ook de gebruikersheffing.

Betalen rioolheffing

U betaalt de rioolheffing samen met andere gemeentelijke belastingen. Het aanslagbiljet krijgt u op 27 februari. Betalen kan op 2 manieren:

 • Via automatische incasso. U betaalt dan in 10 gelijke termijnen. De laatste termijn schrijven we eind december 2018 af. U heeft er verder geen omkijken meer naar en u weet zeker dat uw aanslag op tijd wordt betaald
 • U regelt de betaling zelf. In dat geval betaalt u de totale aanslag in 1 keer of in maximaal 2 termijnen

Voorschot Brabant Water verandert

Vanaf 2018 betaalt u de rioolheffing rechtstreeks aan de gemeente. Deze heffing staat op een aanslag met andere gemeentelijke belastingen samen, dus ook met de afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelastingen en eventuele hondenbelasting en reclamebelasting.

U betaalt nog wel voor uw waterverbruik aan Brabant Water. Dit voorschot is vanaf januari dus lager.

U kreeg in januari altijd een ‘kennisgeving rioolheffing en afvalstoffenheffing’ van Brabant Water. Daarop stonden voor uw huishouden het verwachte aantal ledigingen (afvalstoffenheffing) en de verwachte hoeveelheid waterverbruik (rioolheffing) voor het komende jaar. Omdat u deze gemeentelijke belastingen niet meer via een voorschot aan Brabant Water betaalt, krijgt u deze kennisgeving vanaf 2018 niet meer.

Jaarafrekening Brabant Water over 2017

U krijgt over het 2e deel van 2017 nog een jaarafrekening van Brabant Water. Hierop staat het uiteindelijke verbruik over 2017 en ziet u het definitieve bedrag voor dat deel van de rioolheffing. Woont u in Oisterwijk of Heukelom dan krijgt u de jaarafrekening in juli. Woont u in Moergestel dan krijgt u de jaarafrekening in augustus.

Zuiveringsheffing

Naast de rioolheffing betaalt u ook zuiveringsheffing. Met deze inkomsten zuivert Waterschap de Dommel uw afvalwater. U betaalt de zuiveringsheffing via de jaarafrekening van Brabant Water. Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap de Dommel.

Rioolheffing bij koop of verkoop woning/bedrijfspand

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is van een gebouw (woning, bedrijfspand), betaalt de rioolheffing voor dat jaar.

U verkoopt uw gebouw

Als u na 1 januari verhuist of uw gebouw verkoopt, heeft u geen recht op teruggave of vermindering van de rioolheffing. Wel is het zo dat bij de verkoop de notaris meestal de rioolheffing verrekent met de nieuwe eigenaar.

U koopt een gebouw

Koopt u na 1 januari een gebouw, dan krijgt u de aanslag(en) met rioolheffing pas het volgende jaar. Wel is het mogelijk dat de notaris de huidige aanslag rioolheffing naar rato verrekent tussen koper en verkoper. Bijvoorbeeld: u koopt per 1 september een pand, dan verrekent de notaris nog de maanden september, oktober, november en december met u tijdens de overdracht.