Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt onroerende-zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari van een belastingjaar eigenaar bent van een woning of gebruiker en/of eigenaar van een niet-woning. De OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde.

Tarieven

De OZB is een percentage van de waarde van uw pand.

Tarieven OZB

Tariefsoort

Percentage

Voor woningen: eigenarenbelasting

0,1208%

Voor niet-woningen: eigenarenbelasting

0,1684%

Voor niet-woningen: gebruikersbelasting

0,1470%

Aanslag OZB en WOZ-beschikking eind februari

Eind februari krijgt u van de gemeente de aanslag OZB en de WOZ-beschikking.

Automatische incasso

U kunt de OZB betalen via automatische incasso. De OZB wordt dan in 10 termijnen van uw rekening afgeschreven. De eerste termijn wordt één maand na de datum op het aanslagbiljet van uw bank- of girorekening afgeschreven en vervolgens iedere maand tot en met eind december.

Regelen automatische incasso

U kunt de automatische incasso regelen met de machtigingskaart (PDF, 192 kb) . Deze zit ook bij de toelichting bij uw WOZ-beschikking. U kunt hiermee ook uw rekeningnummer wijzigen.

Verkoop of verhuizing

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is, betaalt de OZB. Als u na 1 januari verhuist of uw pand verkoopt, heeft u geen recht op teruggaaf of vermindering. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar.