Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) betaalt als u op 1 januari van een belastingjaar een gebouw of stuk grond huurt of er eigenaar van bent. Hoeveel OZB u betaalt is afhankelijk van de waardering onroerende zaken (WOZ).

U gebruikt hiervoor DigiD

Hoeveel OZB betaal ik

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw gebouw of grond. Dat wil zeggen dat de hoogte van de OZB afhankelijk is van hoe hoog uw WOZ-waarde is. In de tabel ziet de percentages die de gemeente Oisterwijk gebruikt. Met niet-woningen bedoelt de gemeente bijvoorbeeld: stukken grond, scholen, kantoren of winkels. Huurders van woningen betalen geen OZB. 

Tarieven OZB
TariefsoortPercentage
Voor woningen: eigenarenbelasting0,1190%
Voor niet-woningen: eigenarenbelasting0,1725%
Voor niet-woningen: gebruikersbelasting0,1498%

Aanslag OZB en WOZ-beschikking in februari

De aanslag OZB en de WOZ-beschikking krijgt u in februari, samen met andere gemeentelijke belastingen.

Betalen OZB

Betalen kan op 2 manieren:

  • Via automatische incasso. U betaalt dan in maandelijkse termijnen. De laatste termijn schrijven we eind december 2019 af. U heeft er verder geen omkijken meer naar en u weet zeker dat uw aanslag op tijd wordt betaald
  • U regelt de betaling zelf. In dat geval betaalt u de totale aanslag in 1 keer of in maximaal 2 termijnen

OZB bij koop of verkoop woning/bedrijfspand

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is van een gebouw (woning, bedrijfspand, grond), betaalt de OZB voor dat jaar.

U verkoopt uw gebouw

Als u na 1 januari verhuist of uw gebouw verkoopt, heeft u geen recht op teruggave of vermindering van de OZB. Wel is het zo dat bij de verkoop van een gebouw de notaris meestal de OZB verrekent met de nieuwe eigenaar.

U koopt een gebouw

Koopt u na 1 januari een gebouw, dan krijgt u de aanslag(en) OZB pas het volgend jaar. Wel is het mogelijk dat de notaris de huidige OZB aanslag naar rato verrekent tussen koper en verkoper. Bijvoorbeeld: u koopt per 1 september een woning, dan verrekent de notaris nog de maanden september, oktober, november en december met u tijdens de overdracht.