Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u uw afvalstoffenheffing, rioolheffing en/of hondenbelasting niet kunt betalen, is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Kwijtschelding betekent dat u niet hoeft te betalen.

U vraagt kwijtschelding online aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Heb ik recht op kwijtschelding

Of u recht heeft op kwijtschelding, hangt af van uw vermogen en inkomen en dat van uw huisgenoten.

U krijgt geen kwijtschelding als u een eigen huis heeft of een auto die meer dan € 2.269,00 waard is. Ook zelfstandig ondernemers kunnen geen kwijtschelding aanvragen.

Het is alleen mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting voor de eerste hond.

Aanvragen kwijtschelding

In februari ontvangt u de aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting. U kunt hiervoor kwijtschelding bij ons aanvragen. Dit kunt u online doen en u gebruikt hiervoor uw DigiD code. Voor de aanvraag is het nodig dat u verschillende bijlagen uploadt. Zorg ervoor dat u deze bijlagen al in uw computer heeft staan, zodat u makkelijk door de aanvraag komt. Voorbeelden van bijlagen zijn kopieën van afschriften van bankrekeningen/spaarrekeningen, huurtoeslagen, zorgtoeslagen, kindgebonden budget, bewijs van alimentatie, voorlopige teruggaaf etc.

Vervolg aanvraag kwijtschelding

De gemeente beslist binnen 8 weken of u kwijtschelding krijgt. Hoeft u inderdaad de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting niet te betalen? In dat geval wordt dit verwerkt in uw aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting. U krijgt geen geld terugbetaald.

Al eerder kwijtschelding gekregen?

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen? Dan hoort u per brief of u dit jaar ook weer kwijtschelding krijgt.