Veranderingen gemeentelijke belastingen

Vanaf 2018 heffen we de meeste gemeentelijke belastingen voortaan via 1 aanslagbiljet. Op 27 februari 2018 kreeg u de aanslag gemeentelijke belastingen over 2018.

U gebruikt hiervoor uw DigiD

Op het aanslagbiljet staan de volgende belastingen:

  • de woz-beschikking (WOZ)
  • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
  • de afvalstoffenheffing
  • de rioolheffing
  • de hondenbelasting
  • eventueel de reclamebelasting

Bekijk uw WOZ taxatieverslag online

Op de aanslag gemeentelijke belastingen die u 27 februari krijgt, staat ook de hoogte van WOZ-waarde. Wilt u de uitleg hebben hoe de gemeente de waarde heeft vastgesteld? Deze staat in het taxatieverslag. U leest het taxatieverslag van uw huis online via woz-portaal.oisterwijk.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bedrijven loggen in met E-herkenning. In het woz-portaal staat ook uw aanslag.

Voorschot Brabant Water verandert

Vanaf 2018 betaalt u de afvalstoffenheffing en rioolheffing rechtstreeks aan de gemeente. Deze heffing staat op een aanslag met alle gemeentelijke belastingen samen, dus ook met onroerende-zaakbelastingen en eventuele hondenbelasting en reclamebelasting.

U betaalt nog wel voor uw waterverbruik aan Brabant Water. Dit voorschot is vanaf januari dus lager.

U kreeg in januari altijd een ‘kennisgeving rioolheffing en afvalstoffenheffing’ van Brabant Water. Omdat u deze gemeentelijke belastingen niet meer via een voorschot aan Brabant Water betaalt, krijgt u deze kennisgeving vanaf 2018 niet meer.

1 aanslag gemeentelijke belastingen

Het voordeel van 1 aanslag is dat u maar met 1 organisatie te maken heeft en 1 aanspreekpunt voor alle gemeentelijke belastingen heeft. De gemeentelijke belastingen kunt u op 2 manieren betalen:

  • Via automatische incasso. U betaalt dan in maximaal 10 gelijke termijnen. De laatste termijn schrijven we eind december 2018 af. U heeft er verder geen omkijken meer naar en u weet zeker dat uw aanslag op tijd wordt betaald
  • U regelt de betaling zelf. In dat geval betaalt u de totale aanslag in 1 keer of in maximaal 2 termijnen.

Machtiging automatische incasso

Inwoners die nog geen gebruikmaken van automatische incasso, ontvangen een machtigingsformulier bij het aanslagbiljet. Wilt u voortaan gebruikmaken van automatische incasso? Dan vult u het machtigingsformulier in en stuurt dit naar ons terug. U kunt de automatische incasso ook online aanvragen. Hiervoor gebruikt u uw DigiD.

Data van afschrijving

Termijn

dag afschrijving

1

donderdag 29 maart 2018

2

maandag 30 april 2018

3

donderdag 31 mei 2018

4

vrijdag 29 juni 2018

5

dinsdag 31 juli 2018

6

vrijdag 31 augustus 2018

7

vrijdag 28 september 2018

8

woensdag 31 oktober 2018

9

vrijdag 30 november 2018

10

maandag 28 december 2018

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk dan op onze webpagina 'belastingen en vergunningen'. Hier staat een overzicht van alle gemeentelijke belastingen. Of neem contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.