Veranderingen gemeentelijke belastingen

Vanaf 2018 heffen we de meeste gemeentelijke belastingen voortaan via 1 aanslagbiljet. Op 27 februari 2018 kreeg u de aanslag gemeentelijke belastingen over 2018.

U gebruikt hiervoor uw DigiD

Op het aanslagbiljet staan de volgende belastingen:

  • de woz-beschikking (WOZ)
  • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
  • de afvalstoffenheffing
  • de rioolheffing
  • de hondenbelasting
  • eventueel de reclamebelasting

Bekijk uw WOZ taxatieverslag online

Op de aanslag gemeentelijke belastingen die u 27 februari krijgt, staat ook de hoogte van WOZ-waarde. Wilt u de uitleg hebben hoe de gemeente de waarde heeft vastgesteld? Deze staat in het taxatieverslag. U leest het taxatieverslag van uw huis online via woz-portaal.oisterwijk.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bedrijven loggen in met E-herkenning. In het woz-portaal staat ook uw aanslag.

Voorschot Brabant Water verandert

Vanaf 2018 betaalt u de afvalstoffenheffing en rioolheffing rechtstreeks aan de gemeente. Deze heffing staat op een aanslag met alle gemeentelijke belastingen samen, dus ook met onroerende-zaakbelastingen en eventuele hondenbelasting en reclamebelasting.

U betaalt nog wel voor uw waterverbruik aan Brabant Water. Dit voorschot is vanaf januari dus lager.

U kreeg in januari altijd een ‘kennisgeving rioolheffing en afvalstoffenheffing’ van Brabant Water. Omdat u deze gemeentelijke belastingen niet meer via een voorschot aan Brabant Water betaalt, krijgt u deze kennisgeving vanaf 2018 niet meer.

1 aanslag gemeentelijke belastingen

Het voordeel van 1 aanslag is dat u maar met 1 organisatie te maken heeft en 1 aanspreekpunt voor alle gemeentelijke belastingen heeft. De gemeentelijke belastingen kunt u op 2 manieren betalen:

  • Via automatische incasso. U betaalt dan in maximaal 10 gelijke termijnen. De laatste termijn schrijven we eind december 2018 af. U heeft er verder geen omkijken meer naar en u weet zeker dat uw aanslag op tijd wordt betaald
  • U regelt de betaling zelf. In dat geval betaalt u de totale aanslag in 1 keer of in maximaal 2 termijnen.

Machtiging automatische incasso

Inwoners die nog geen gebruikmaken van automatische incasso, ontvangen een machtigingsformulier bij het aanslagbiljet. Wilt u voortaan gebruikmaken van automatische incasso? Dan vult u het machtigingsformulier in en stuurt dit naar ons terug. U kunt de automatische incasso ook online aanvragen. Hiervoor gebruikt u uw DigiD.

Data van afschrijving

Termijndag afschrijving
1donderdag 29 maart 2018
2maandag 30 april 2018
3donderdag 31 mei 2018
4vrijdag 29 juni 2018
5dinsdag 31 juli 2018
6vrijdag 31 augustus 2018
7vrijdag 28 september 2018
8woensdag 31 oktober 2018
9vrijdag 30 november 2018
10maandag 28 december 2018

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk dan op onze webpagina 'belastingen en vergunningen'. Hier staat een overzicht van alle gemeentelijke belastingen. Of neem contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.