Bezwaar gemeentelijke belastingen

Wij heffen een aantal belastingen. Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet indienen.

Online bezwaar indienen

U maakt online bezwaar via woz-portaal.oisterwijk.nl. Dit kan voor de volgende belastingen:

 • woz-waarde 2020
 • onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • afvalstoffenheffing 2020
 • rioolheffing 2020
 • hondenbelasting 2020
 • reclamebelasting 2020

U gebruikt hiervoor uw DigiD.

Bezwaar maken bedrijven

Wilt u als bedrijf bezwaar maken? Dan gebruikt u eHerkenning om in te loggen bij het woz-portaal.

Schriftelijk bezwaar

U kunt tegen alle belastingen schriftelijk bezwaar indienen. In het bezwaar moet staan:

 • uw naam en adres
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt: belastingjaar en aanslagnummer
 • waarom u bezwaar maakt
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • uw handtekening

U stuurt uw brief naar:

Gemeente Oisterwijk
Ter attentie van de heffingsambtenaar
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

U kunt uitstel van betaling aanvragen. Stuur hiervoor een brief naar:

Gemeente Oisterwijk
Ter attentie van de invorderingambtenaar
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Reactie op uw bezwaar

Wij moeten op uw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Na 20 november geldt een reactietermijn van 6 weken. 

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit doet.