Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

U kunt uw gemeentelijke belastingen ook automatisch laten afschrijven door de gemeente. Handig, dan hoeft u er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken.

U gebruikt hiervoor uw DigiD

De gemeente schrijft het geld in 10 termijnen af.

De automatische incasso wordt op de volgende data in 2019 afgeschreven:

  • Termijn 1: 29 maart 2019
  • Termijn 2: 30 april 2019
  • Termijn 3: 31 mei 2019
  • Termijn 4: 28 juni 2019
  • Termijn 5: 31 juli 2019
  • Termijn 6: 30 augustus 2019
  • Termijn 7: 30 september 2019
  • Termijn 8: 31 oktober 2019
  • Termijn 9: 29 november 2019
  • Termijn 10: 31 december 2019

Machtiging automatische incasso

Inwoners die nog geen gebruikmaken van automatische incasso, ontvangen een machtigingsformulier bij het aanslagbiljet. Wilt u voortaan gebruikmaken van automatische incasso? Dan vult u het machtigingsformulier in en stuurt dit naar ons terug. U kunt de automatische incasso ook online aanvragen. Hiervoor gebruikt u uw DigiD.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk dan op onze webpagina 'belastingen en vergunningen'. Hier staat een overzicht van alle gemeentelijke belastingen. Of neem contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.