Ontwikkeling gebied De Leye: Beekdal Park

Samen met Thebe en Leystromen hebben wij het concept Beekdal Park gemaakt voor de herontwikkeling van de locatie van voormalig zwembad De Leye en de directe omgeving. Tijdens het Raadsplein in september staat dit concept op de agenda van de raad. Ook jij mag online meepraten tijdens het Raadsplein.

Zet in het onderwerp 'Beekdal Park'.

Download de folder voor meer informatie

‘Beekdal Park’ is gebaseerd op 5 stedenbouwkundige principes:

  • Beekdal als gezamenlijk park
  • Zorg verbinden met de omgeving
  • Wonen en ontmoeten als gezamenlijke activiteit
  • Wonen als landschappelijke interventie
  • Beekdal Park verbinden met het historisch centrum

Het concept speelt in op de vergrijzing van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg. De gemeente zet op deze locatie in op het wonen van de toekomst: het combineren van wonen en zorg. In het concept is gekozen voor een ruime opzet van openbaar groen met ruimte voor activiteiten en samenkomst.

Discussienota gemeenteraad

Eind 2019 heeft de gemeenteraad de discussienotitie over de herontwikkeling van De Leye besproken. Tijdens de bespreking van de discussienotitie zijn uitgangspunten beschreven voor de herontwikkeling van de locatie. Het concept is een uitwerking van deze uitgangspunten. Het concept ‘Beekdal Park’ is de basis voor de volledige gebiedsontwikkeling in het centrum van Oisterwijk. Dit betekent dat, bij vaststelling door de raad, ontwikkelingen in de directe omgeving van De Leye aansluiten op het concept.

Blijf op de hoogte

De gemeenteraad praat tijdens het Raadsplein van september over de ontwikkeling. De datum is nog niet bekend. Houd hiervoor de website oisterwijk.raadsinformatie.nl in de gaten.