Praat mee over de APV!

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (APV) wordt binnenkort ingetrokken en vervangen door een nieuwe, geactualiseerde APV. Graag stelt de gemeente haar inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid om hier een bijdrage aan te leveren. Je kunt hier tot en met 27 juni 2019 op verschillende manieren je reactie op geven.

Geef je reactie op de nieuwe APV online door

De tekst van de nieuwe ontwerp APV staat in het te downloaden document 'Ontwerp APV'

Via deze website

Wil je een reactie geven op de nieuwe ontwerp APV? Gebruik dan het online reactieformulier. Je kunt je reactie invullen en het formulier digitaal versturen. Je ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Als je een terugkoppeling op je reactie wilt, geef dat dan aan op het formulier. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Schriftelijk via een brief

Je kunt je op- of aanmerkingen of suggesties ook per brief doorgeven aan de gemeente. Schrijf dan een brief aan de gemeente Oisterwijk, t.a.v. het college, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Vermeld dat het gaat om een reactie op de ontwerp APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, geef dat dan aan in de brief en vermeld ook je adres. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Mondeling tijdens een inloopavond

Je kunt je reactie ook mondeling doorgeven op dinsdag 25 juni 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in het raadhuis aan de Lind 56 in Oisterwijk. Daarvoor kun je je aanmelden via het online aanmeldformulier. Deze avond zijn medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig die je vragen kunt stellen. Ook kunnen zij je meer vertellen over de APV en hoe die tot stand komt.

Vervolg

De gemeente verzamelt de schriftelijke en mondeling reacties op de ontwerp APV en beoordeelt ze daarna. Het college biedt de ontwerp APV vervolgens in al dan niet gewijzigde vorm aan aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dit in oktober 2019.