Rest-, gft-afval en papier

Het restafval hoort thuis in de grijze container, gft-afval in de groene. Het gft-afval wordt 1 keer in de 2 weken opgehaald en het restafval 1 keer in de 4 weken. De grijsblauwe papiercontainer wordt 1 in de 4 weken opgehaald.

In de Afvalkalender staat informatie over wanneer de container aan de straat moet en meer informatie over afvalsoorten. 

Op de inzameldag komt de vuilniswagen vanaf 7.30 uur. Zorg dat de container op tijd buiten staat maar niet eerder dan 21.00 uur op dag ervoor. Voor flats en appartementen worden restafval en het papier en karton ingezameld via verzamelcontainers.

Meer informatie over hoe uw de containers moet aanbieden staat u op de pagina Ophaaldagen afval. Kosten voor het legen van de containers staan in het overzicht afvalstoffenheffing.