Asbest verwijderen

Gaat u verbouwen of slopen en is uw woning voor 1994 gebouwd? De kans is groot dat er asbest aanwezig is. U moet dan voor de start van de werkzaamheden een sloopmelding doen.

U heeft Digid of E-herkenning nodig.

Als u gaat slopen en u weet of zou kunnen weten dat er asbest in het bouwwerk zit, dan heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Tijdens het doen van de sloopmelding, upload u het rapport. Een gecertificeerd bedrijf moet het asbest weghalen.

Voor particulieren is er een uitzondering. Een particulier mag het asbest zelf verwijderen en heeft geen asbestinventarisatierapport nodig als het materiaal in zijn geheel wordt verwijderd. Het materiaal mag niet beschadigd worden. De uitzondering geldt alleen als het gaat om maximaal 35 m2:

  • geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien) of
  • asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking.

De uitzondering leest u na in het Asbestverwijderingsbesluit van 2005.

Asbest verpakken en verwijderen

Verwijderd asbest verpakt u in doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 millimeter dik. Het folie moet goed zijn dichtgeplakt met tape. U brengt het verpakte asbest binnen 2 weken naar de milieustraat in Oisterwijk of Haaren. Speciale asbestzakken zijn beschikbaar bij de kringloopwinkel (naast de milieustraat) in Oisterwijk en bij het KCA depot van de milieustraat in Haaren.

Ga voor meer informatie over asbest naar de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest.